zamówienia publiczne, Innobaltica, przetargi

Zamówienia publiczne

W tym miejscu znajdziesz informacje o naszych zamówieniach publicznych wszczętych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Usługa dostępu do zasobów infrastrukturalnych i aplikacyjnych platformy chmurowej wraz z wdrożeniem dostarczonego rozwiązania technologicznego na potrzeby pilotażu projektowanego systemu poboru opłat w transporcie zbiorowym w wybranych obszarach testowych w ramach projektu INTERCONNECT – Pilot Case: Blekinge – Pomorskie: joint cross-border information and ticketing offer for sustainable public transport.

Pobierz plik:

(ogoszenieozamwieniu_1531602560.pdf)

Pobierz plik:

(siwz_1531602677.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr4siwz_1528100588.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr8dosiwz_1528100619.pdf)

Pobierz plik:

Zaczniknr do siwz-jedz.doc

Pobierz plik:

(zaczniki135-7dosiwz.doc)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1532413050.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecisiwz.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania25.07.2018r.pdf)

Pobierz plik:

(informaciazotwarciaofert_1534840703.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1538204767.pdf)

•••
 

Archwium

Poniżej znajdziesz archiwalne ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Opracowanie studium wykonalności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie Studium Wykonalności i Analizy Technicznej oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla projektu pod nazwą „Budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności (PZUM)”

Pobierz plik:

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik:

SIWZ

Pobierz plik:

Załącziki 1-4, 6-8 do SIWZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 5 do SWIZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 9 do SIWZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 10 do SIWZ

Pobierz plik:

Załączik nr 11 do SIWZ

Pobierz plik:

Załączik nr 12 do SIWZ

Pobierz plik:

(zmianasiwzzdnia30.04.2018r._1525244630.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia30.04.2018r._1525244904.pdf)

Pobierz plik:

(zacznik1-46-8dosiwztekstpozmianachzdnia30.04.2018r._1525244950.doc)

Pobierz plik:

(siwztekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r._1525244835.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr9dosiwz-tekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr5dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r._1525244773.pdf)

Pobierz plik:

(zmianaterminuskadaniaofert.pdf)

Pobierz plik:

(informaciazotwarciaofert.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1528970497.pdf)

Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone