zamówienia publiczne, Innobaltica, przetargi

Zamówienia publiczne

W tym miejscu znajdziesz informacje o naszych zamówieniach publicznych wszczętych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Przygotowanie analizy marketingowej w oparciu o dane i informacje pozyskane od pasażerów transportu publicznego w miastach położonych na terenie województwa pomorskiego - w metropolii trójmiejskiej oraz na jej obrzeżach, a także w oparciu o istniejące opracowania.

(ogoszenieozamowieniu.pdf)

Pobierz Plik:

(siwz_1564488188.pdf)

Pobierz Plik:

(zalaczniki1-46-7dosiwz.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dosiwz_1565175672.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr8dosiwz_1564058111.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia02.08.2019r_1565175719.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr8dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia02.08.2019r_1565175778.pdf)

Pobierz Plik:

(informaciazotwarciaofert_1565343430.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1566471955.pdf)

Uwaga! Nastąpiła zmiana miejsca publikacji dokumentów zw. z postępowaniem

W związku z dokonanymi w dniu 29.03.2019 r. zmianami dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zmiany systemu do elektronizacji z miniPortal na Open Nexus, uprzejmie informujemy, iż wszelka dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings

Pobierz plik:

(informacjawzakresiezmianysystemuelektonizacji.pdf)

Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”

(ogoszenieozamwieniuopublikowane.pdf)

Pobierz Plik:

(zmianydotrecidokumentw29.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(zebraniewykonawcw.pdf)

Pobierz plik:

(informacjadoogoszeniaozamwieniu.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1-4doogoszeniaozamwieniu.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr5doogoszenia.xlsx)

Pobierz plik:

(zalacznik4dosiwz6doogoszenia-opz.pdf)

Pobierz plik:

(espd-request.pdf)

Pobierz plik:

(espd-request.xml)

Pobierz plik:

(siwz_1545121050.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr6dosiwz.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr2doumowy-harmonogramrealizacjiprzedmiotuumowy.pdf)

Pobierz plik:

(warunkikorzystaniazusugiminiportal.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania-ogoszenie.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw_1551710246.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytaniadoogoszenia24.01.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1550091950.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia2.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw1.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1550067786.pdf)

Pobierz plik:

(informacjadoogoszeniaozamwieniutreujednoliconapozmianachzdnia01.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytaniadoogoszenia.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytaniadosiwz.pdf)

Pobierz plik:

(protokozzebraniawykonawcw.pdf)

Pobierz plik:

(siwztekstujednoliconypozmianachzdnia01.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(umowapowierzeniaprzetwarzaniadanych_projektpzum.pdf)

Pobierz plik:

(zalacznik4dosiwz6doogoszenia-opz_1551427491.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1-4doogoszeniaozamwieniu_1551427505.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2doumowy-harmonogramrealizacjiprzedmiotuumowy_1551427535.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dosiwzumowa_1551443413.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr5doumowysla.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dosiwz.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr6dosiwztekstpozminchzdnia01.03.2019r.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw2.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1551777831.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1551950172.pdf)

Pobierz plik:

(przeduenieterminuskadaniawnioskw_1553088899.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1553516000.pdf)

Archwium

Poniżej znajdziesz archiwalne ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Usługa dostępu do zasobów infrastrukturalnych i aplikacyjnych platformy chmurowej wraz z wdrożeniem dostarczonego rozwiązania technologicznego na potrzeby pilotażu projektowanego systemu poboru opłat w transporcie zbiorowym w wybranych obszarach testowych w ramach projektu INTERCONNECT – Pilot Case: Blekinge – Pomorskie: joint cross-border information and ticketing offer for sustainable public transport.

Pobierz Plik:

(ogoszenieozamwieniu_1550829243.pdf)

Pobierz plik:

(siwz_1531602677.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr4siwz_1528100588.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr8dosiwz_1528100619.pdf)

Pobierz plik:

Zaczniknr do siwz-jedz.doc

Pobierz plik:

(zaczniki135-7dosiwz.doc)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia_1532413050.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecisiwz.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania25.07.2018r.pdf)

Pobierz plik:

(informaciazotwarciaofert_1534840703.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1538204767.pdf)

•••
 

Opracowanie studium wykonalności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie Studium Wykonalności i Analizy Technicznej oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla projektu pod nazwą „Budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności (PZUM)”

Pobierz plik:

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik:

SIWZ

Pobierz plik:

Załącziki 1-4, 6-8 do SIWZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 5 do SWIZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 9 do SIWZ

Pobierz plik:

Załącznik nr 10 do SIWZ

Pobierz plik:

Załączik nr 11 do SIWZ

Pobierz plik:

Załączik nr 12 do SIWZ

Pobierz plik:

(zmianasiwzzdnia30.04.2018r._1525244630.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia30.04.2018r._1525244904.pdf)

Pobierz plik:

(zacznik1-46-8dosiwztekstpozmianachzdnia30.04.2018r._1525244950.doc)

Pobierz plik:

(siwztekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r._1525244835.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr9dosiwz-tekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r.pdf)

Pobierz plik:

(odpowiedzinapytania.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr5dosiwztekstujednoliconypozmianachzdnia30.04.2018r._1525244773.pdf)

Pobierz plik:

(zmianaterminuskadaniaofert.pdf)

Pobierz plik:

(informaciazotwarciaofert.pdf)

Pobierz plik:

(ogoszenieozmianieogoszenia.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1528970497.pdf)

Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone