Projekty spółki InnoBaltica

Projekty, nad którymi pracujemy

Z tekstów zamieszczonych na tej stronie dowiesz się, na czym dokładnie polega realizowany przez nas program: "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów i przewoźników transportu systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej".

Wspólny bilet

Ponad stu przewoźników, zróżnicowane taryfy i rozmaite ceny biletów za przejazdy autobusami, pociągami, trolejbusami i tramwajami – tak aktualnie wygląda sytuacja komunikacyjna na Pomorzu. Wspólny bilet i jednolity system informacji oraz płatności za przejazdy ma to zmienić. I to już w 2020 roku.

Projekt w pigułce

Wspólny bilet dla wszystkich przewoźników i organizatorów transportu na terenie województwa pomorskiego stanie się faktem już w 2020 roku. Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie płyną z niego dla pasażerów, organizatorów transportu i dla środowiska naturalnego.

Dlaczego to robimy

Samorządy różnych szczebli województwa pomorskiego od lat prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Aby osiągnąć taki efekt konieczne jest stworzenie atrakcyjnej alternatywy w postaci sprawnego transportu publicznego.

Jednolity system poboru opłat, czyli jedziesz autobusem, kolejką i trolejbusem, a płacisz jeden raz

Przez lata przywykliśmy do tego, że bilet to prostokątny kartonik lub papierek kupowany w kasie, w automacie albo u kierowcy, który uprawnia nas do przejazdu określonym środkiem komunikacji zbiorowej. Jednak nowe technologie spowodowały, że na rynku coraz częściej mamy do czynienia z biletem elektronicznym – najczęściej kupowanym za pośrednictwem Internetu.

Informacja pasażerska

System jednolitej informacji pasażerskiej to w założeniu baza wszelkich danych, jakich może potrzebować podróżny poruszający się po terenie województwa pomorskiego. O jakich danych mówimy?

Komunikacja na Pomorzu w liczbach

Po terenie województwa pomorskiego kursuje łącznie blisko 1100 pojazdów zorganizowanej komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, trolejbusy, pociągi elektryczne i szynobusy), a organizatorami transportu jest aż 11 podmiotów.

Główne zadania programu

Uproszczenie procedur wnoszenia opłat za przejazdy, budowa całkowicie nowej platformy informatycznej do wnoszenia opłat za podróże, system automatycznego optymalizowanie kosztów - to główne założenia programu.
Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone