Projekty spółki InnoBaltica

Projekt, nad którym pracujemy

Z tekstów zamieszczonych w tej zakładce dowiesz się, na czym dokładnie polega realizowany przez nas projekt System BIT dla województwa pomorskiego. InnoBaltica jako pierwszy podmiot w Polsce uzyskała dotację z funduszy ELENA w kwocie 2,3 mln euro na jego realizację. Umowa o finansowanie została podpisana w październiku 2018 roku, a sam projekt uzyskał status flagowego.

ELENA, czyli jak razem walczyć o czyste środowisko

Program zmierzający do utworzenia jednolitego biletu na wszystkie środki transportu publicznego nie jest wyizolowanym działaniem ograniczonym do terenu województwa pomorskiego. Osadzony jest on w szerszym kontekście strategicznych planów nie tylko województwa i kraju, ale także Europy. 

System BIT dla województwa pomorskiego

Celem projektu System BIT dla województwa pomorskiego jest usprawnienie integracji transportu publicznego przez wdrożenie innowacyjnego i przyjaznego dla użytkownika systemu biletowego, opracowanie wytycznych dla informacji pasażerskiej oraz wdrożenie programu udostępniania rowerów w celu zapewnienia dostępu do różnych środków transportu. 

Pomorski bilet Fala na dożynkach w Kartuzach

Wielkim wydarzeniem oraz wspaniałą okazją do zabawy stało się nasze spotkanie z mieszkańcami Pomorza podczas dożynek wojewódzkich w Kartuzach. Ankieterzy zbierający opinie o systemie biletowym Fala, zapraszali uczestników imprezy do dyskusji o transporcie publicznym, a dzieci zachęcali do zabaw związanych z ekologią oraz podróżowaniem.

Badania transportowe na Półwyspie Helskim

 Od 12 sierpnia 2019 r. w ramach projektu System BIT dla województwa pomorskiego prowadzane są ankiety wśród osób podróżujących po Półwyspie Helskim. Ich celem jest zebranie danych niezbędnych do podjęcia działań, które pozowolą na poprawę sytuacji komunikacyjnej w tej części Polski i ochronę środowiska naturalnego. 
Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone