Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 305 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 21 305 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Wspólników w następujący sposób: 
1) Gdański Uniwersytet Medyczny – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
2) Politechnika Gdańska – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
3) Uniwersytet Gdański – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
4) Województwo Pomorskie – 7 110 (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 110 000 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych; 
5) Gmina Miasta Gdańska – 7 110 (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 110 000 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych; 
6) Gmina Miasta Gdynia – 7 010 (słownie: siedem tysięcy dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 010 000 (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy) złotych.
Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone