Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 755 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 21 755 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Wspólników w następujący sposób: 
1) Gdański Uniwersytet Medyczny – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
2) Politechnika Gdańska – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
3) Uniwersytet Gdański – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
4) Województwo Pomorskie – 7 110 (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 110 000 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych; 
5) Gmina Miasta Gdańska – 7 110 (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 110 000 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych; 
6) Gmina Miasta Gdynia – 7 010 (słownie: siedem tysięcy dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 010 000 (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy) złotych.
7) Miasto Słupsk – 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone