Zarząd i Rada Nadzorcza spółki

Zarząd 
Krzysztof Rudziński 
Prezes Zarządu

Tomasz Głobiński 
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza 
Michał Ścibisz
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Stasiak 
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej
Kazimierz Jakubiuk 
Olgierd Wyszomirski

Kontakt | Polityka prywatności | BIP logo |
Innobaltica logo
(c)2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone