zapytania ofertowe, Innobaltica

Zapytania ofertowe

W tym miejscu znajdziesz informacje o naszych zamówieniach publicznych poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe na: wykonanie 40 reprodukcji prac plastycznych zapisanych w formacie elektronicznym, wydruk 12 lub 15 plansz (3 plansze dodatkowe w ramach prawa opcji) pod wystawę w plenerze wg projektu Zamawiającego, transport i umocowanie ich we wskazanym miejscu oraz po wystawie demontaż i transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Trójmiasta).

(zapytanieofertowe_1614942523.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1615387354.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedznapytania_1615285599.pdf)

Pobierz Plik:

(zmianatrecizapytania_1615198336.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1614942602.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1614942615.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1614942625.pdf)

Zapytanie ofertowe na Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych

(zapytanieofertowe_1614766418.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieouniewanieniu-sprostowanie.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieouniewanieniu_1615815803.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania09.03.2021r.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania_1614865451.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1614766468.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1614766481.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1614766573.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3doumowy-listaobecnoci.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1614766663.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr6dozapytania_1614766675.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1614766824.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4adozapytania_1614766834.pdf)

Zapytanie ofertowe na Badania pasażerów transportu publicznego na Pomorzu

(zapytanieofertowe_1611664561.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1612362781.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania29.01.2021r.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania_1611739504.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1611664641.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1611664658.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1611664696.doc)


Zapytanie ofertowe na Dostawę 180 formatek wydruku MJF/Polyjet – korpusów wyposażonych w indywidualne zasilanie akumulatorowe i zamkniętych przykręconą pokrywą oraz drukarki (do prototypowych serii) wydruków 3D z termoplastów w żyłce wraz z niezbędnym filamentem i materiałem podporowym rozpuszczalnym w wodzie

(zapytanieofertowe_1605707402.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1605706093.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1605706105.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1605706120.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1605706131.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1605706146.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1605889746.pdf)


Dostawę 135 sztuk anten LTE/ GPS przystosowanych do autobusu

(zapytanieofertowe_1605280517.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1605280530.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1605280541.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1605280553.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1605280567.pdf)

Pobierz Plik:

(zmiany.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania-pozmianachzdnia16.11.2020r.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania-pozamiachzdnia16.11.2020r.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1605783914.pdf)


Dostawę 40 sztuk urządzeń inteligentnych do przeprowadzenia symulacji technicznej w ramach systemu.

(zapytanieofertowe_1604926902.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1604927144.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1604927269.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1604999526.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1604927328.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1605278704.pdf)


Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy prawno-organizacyjnej oraz doradztwo w obszarze przetwarzania danych osobowych

(zapytanieofertowe_1603371338.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1603370467.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1603370627.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1603370644.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1603370659.doc)

Pobierz Plik:

(przeduenieterminuskadaniaofert.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1604575059.pdf)


Zapytanie ofertowe na opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie nowego informacyjnego portalu internetowego

(zapytanieofertowe_1600849199.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1604486278.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1600849253.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1600849274.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1600849293.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytani_1600849312.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1600849335.doc)

Pobierz Plik:

(horyzont2020-logo.pdf)

Pobierz Plik:

(logotypfala.pdf)

Pobierz Plik:

(logotypfalahaso.pdf)

Pobierz Plik:

(logotypfalahaso-black.pdf)

Pobierz Plik:

(logotypfala-black.pdf)

Pobierz Plik:

(logotypinnobaltica-black.pdf)

Pobierz Plik:

(logotypinnobaltica-kolor.pdf)

Pobierz Plik:

(znakiue.pdf)

Archiwum

Poniżej znajdziesz archiwalne zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe na Produkcję filmu animowanego

(zapytanieofertowe_1600780890.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1596540790.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1596540804.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1596540815.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1596540831.pdf)

Pobierz Plik:

(interconnect-briefprojektu.pdf)

Pobierz Plik:

(zacznikdoopznr1scenariuszdofilmu.pdf)

Pobierz Plik:

(zacznikdoopznr2interconnectlogomanual.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1597825027.pdf)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz finansowo – ekonomicznych Sytemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności (system FALA) oraz wydanie zestawu opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0

(zapytanieofertowe_1588688785.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1590092229.pdf)

Pobierz Plik:

(informacjazotwarciaofert.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytaniatekstpozmianachzdnia14.05.2020r._1589456018.doc)

Pobierz Plik:

(wyjanienie.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1589143388.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1588751646.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1588688856.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1588688876.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1588854627.doc)

Pobierz Plik:

(analizafinansowadotyczcawpywuformyprawnejoperowaniasystememrowerumetropolitalnegomevo2.0nazapotrzebowanienarodkipienine.pdf)

Pobierz Plik:

(daneohistorycznympopycienausugirowerumetropolitalnego.pdf)

Pobierz Plik:

(sprawozdaniefinansoweomggsza2016.pdf)

Pobierz Plik:

(sprawozdaniefinansoweomggsza2017.pdf)

Pobierz Plik:

(sprawozdaniefinansoweomggsza2018.pdf)

Pobierz Plik:

(0_ogos1.pdf)

Pobierz Plik:

(1_regu1.doc)

Pobierz Plik:

(3_idw_1.doc)

Pobierz Plik:

(2_opis1.doc)

Pobierz Plik:

(4_umow1.doc)

Pobierz Plik:

(5_iden1.doc)

Zapytanie ofertowe na Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych

(zapytanieofertowe_1583496119.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1584442855.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytaniapozmianachzdnia11.03.2020r.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1583496170.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1583496188.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1583496227.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1583496242.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4adozapytania.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1583496270.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr6dozapytania.pdf)

Zapytanie ofertowe na Badanie zachowań transportowych mieszkańców i turystów na Półwyspie Helskim w okresie wiosennym

(zapytanieofertowe_1583240040.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1583928943.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1583240063.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1583240074.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1583240085.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1583240096.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1583240127.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr6dozapytania_1583240162.doc)


Pobierz Plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1575627434.pdf)

Sukcesywna dostawę benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej

(zapytanieofertowe_1575006785.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1575006849.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1575006893.doc)


Zapytanie ofertowe na usługę rejestracji wideo próbek z oferty do przetargu „Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej”

(zapytanieofertowe_1572277974.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1573160466.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1572276989.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1572277463.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1572277006.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1572332562.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1572277034.pdf)


Zapytanie ofertowe na Badanie zachowań transportowych mieszkańców i turystów na Półwyspie Helskim w okresie letnim

(zapytanieofertowe_1565083312.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1565083682.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1565083698.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1565083719.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1565083738.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1565083758.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr6dozapytania_1565083801.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytaniatekstujednoliconypozmianachzdnia02.08.2019r_1565083828.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1565083849.pdf)


Zapytanie ofertowe na usługę programistyczno-informatyczną związaną z uruchomieniem bazy danych dla usług publicznego transportu zbirowego z wykorzystaniem Chouette

(zapytanieofertowezp_zo_03_18_06_2019_1585223640.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytania_1585223170.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2dozapytania_1585224031.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dozapytania_1585224111.doc)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzewykonawcy.pdf)


Zapytanie ofertowe na tłumaczenia pisemne

(zapytanieofertowe_1544692328.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1544692512.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1544692635.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1544692664.doc)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1545137178.pdf)


Zapytanie ofertowe na tłumaczenia pisemne

(zapytanieofertowe_1543845440.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1543845495.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1543845685.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1543845702.doc)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1544109450.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieouniewanieniuczynnociiuniewanieniuzapytana.pdf)

Zapytanie ofertowe na opracowanie wzorów Porozumień wykonawczych w sprawie wdrożenia postanowień uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska oraz Rady Miasta Gdyni wraz ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem procesu zawierania w/w porozumień

(zapytanieofertowe_1543493068.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1543493174.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1543493192.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1543493213.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1543493372.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1doumowy_1543493242.pdf)

Pobierz Plik:

(zmianatrecizapytania_1543577103.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1544513522.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1542283640.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1542283707.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1542283738.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1doumowy.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1542977785.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieouniewanieniuczynnoci.pdf)

Pobierz Plik:

(uniewanienie_1543414352.pdf)

Pobierz plik:

(zapytanieofertowe_1540552244.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytania_1540552260.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2dozapytania_1540552296.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dozapytania_1540552327.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr4dozapytania_1540552348.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecizapytaniaprzeduenieterminuskadaniaofert.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1541425190.doc)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1541584505.pdf)

Zapytanie ofertowe na najem dwóch samochodów osobowych :

(zapytanieofertowe_1538683279.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytania_1538683423.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2dozapytania_1538683518.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1538683572.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2doumowy.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecizapytania_1538745371.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienie_1539607630.pdf)


Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych prac montażowych, precyzyjnych

(zapytanieofertowe_1537968294.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1i2dozapytania_1537968344.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dozapytania_1537968371.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecizapytania_1538033854.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytaniazaktualizowany.doc)

Pobierz plik:

(zawiadomienie_1538397628.pdf)


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac drobnych-montażowych, precyzyjnych

(zapytanieofertowe_1537792379.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1i2dozapytania_1537792421.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dozapytania_1537792452.pdf)

Pobierz plik:

(zmianatrecizapytania_1537872962.pdf)

Pobierz plik:

(uniewanienie_1537954386.pdf)


Zapytane ofertowe na usługę odprawy celnej oraz usługa transportowa

(zapytanieofertowe_1537277600.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1i2dozapytania_1537277665.doc)

Pobierz plik:

(invoice-5000pcsht-bh009.pdf)

Pobierz plik:

(tumaczeniefakturyproformauchwytydoskadania.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienie_1537452247.pdf)


Zapytanie ofertowe na dostawę 5000 sztuk tagów NFC

(zapytanieofertowe_1536220302.pdf)


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac drobnych-montażowych, precyzyjnych

(zapytanieofertowe_1537278015.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1i2dozapytania_1537278085.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr1i2dozapytania.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dozapytania_1537278112.pdf)


Zapytanie ofertowe na drobne prace montażowe

(zawiadomienie_1537791488.pdf)

Pobierz Plik:

(zmianatrecizapytania.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr3dozapytania_1536220110.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1536930106.pdf)


Zapytanie ofertowe na dostawę rączek reklamowych

(pl_zapytanie_ofertowe_zal1_2.pdf)

Pobierz plik:

(pl_zalacznik3_do_zapytania.pdf)


Pobierz plik:

(en_inquiry_app1_2.pdf)

Pobierz plik:

(en_appendix3.pdf)

Pobierz plik:

(zmianazapytaniaiprzeduenieterminuskadaniaofert.pdf)

Pobierz plik:

(changesinrequestandprolongation.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieen.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienie_1536754070.pdf)

Zapytanie ofertowe na: Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych

(zapytanieofertowe_1534402074.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1534402136.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1534402163.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3doumowy-listaobecnoci.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1534402281.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1534402368.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1536135395.pdf)

Zapytanie ofertowe na Opracowanie Księgi Jakości, służącej zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o. projektu wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla wszystkich organizatorów, operatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej.

(zapytanieofertowe_1535837010.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr2dozapytania_1535837064.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1534921508.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1535444930.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1535444966.doc)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1535621586.pdf)

Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport) oraz opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o.

(zapytanieofertowe_1532414305.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytania_1532414777.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1532414788.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3adozapytania_1532414798.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3bdozapytania_1532414808.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1532414818.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1532414829.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr6dozapytania_1532414839.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr7dozapytania_1532414849.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienie_1534401726.pdf)

Opracowanie koncepcji wdrożenia zarządzania ryzykiem jako elementu Szczegółowej Koncepcji Realizacji Systemu (w skrócie: Koncepcja PZUM), stanowiącej załącznik do Studium Wykonalności dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Feasibility Study on a system of fare collection and passenger information)

(zapytanieofertowe_1530796446.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1530796554.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1530796626.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania_1530796651.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1530796681.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1530796707.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1532337693.pdf)

Opracowanie koncepcji wdrożenia istniejących standardów interoperacyjności jako elementu Szczegółowej Koncepcji Realizacji Systemu dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (w skrócie: Koncepcja PZUM)”.

(zapytanieofertowe_1530793370.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1530793500.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania_1530793520.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3dozapytania.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania_1530793574.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej_1531896400.pdf)

Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport) oraz opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o.

(zapytanieofertowe_1530725595.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr1dozapytania_1530725749.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr2dozapytania.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3adozapytania.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr3bdozapytania.pdf)

Pobierz Plik:

(zaczniknr4dozapytania.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr5dozapytania_1530725850.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr6dozapytania_1530725884.doc)

Pobierz Plik:

(zaczniknr7dozapytania_1530725899.pdf)

Pobierz Plik:

(odpowiedzinapytania_1532273673.pdf)

Pobierz Plik:

(zawiadomienieouniewanieniu.pdf)

Zapytanie ofertowe

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej

Pobierz plik:

(zapytanieofertowe_1518427143.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytania_1517561844.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr2dozapytania.doc)

...

Zapytanie ofertowe

Opracowanie analiz prawnych uwarunkowań realizacji projektu wprowadzenia jednolitego systemu poboru opłat za przejazdy komunikacją publiczną („Wspólny bilet”) przez InnoBaltica Sp. z o. o. wraz z propozycją modelu eksploatacji - prace nad Studium wykonalności dla dwóch pilotażowych linii transportu publicznego w systemie regionalnym w ramach projektu „Interconnect” (Feasibility study for the two pilot PT lines in the regional system – „Interconnect”

Pobierz plik:

(zapytanieofertowe_1516631237.pdf)

Pobierz plik:

(zaczniknr1dozapytania.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr5dozapytania.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr6dozapytania.doc)

Pobierz plik:

(zaczniknr7dozapytania.pdf)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeoferty_1517583598.pdf)

...

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego

Termin składania ofert: 27.11.2017 r. godzina 12:00

Pobierz plik:

(zapytanieofertowe-trescpozmianachzdnia23.11.2017r._1511773479.pdf)

Pobierz plik:

(zalaczniknr1dozapytania-trescpozmianachzdnia22.11.2017r._1511773544.doc)

Pobierz plik:

(zapytanieofertowe_1511363096.pdf)

Pobierz plik:

(zalaczniknr1dozapytania_1511363122.doc)

Pobierz plik:

(zalaczniknr2dozapytania_1511363151.doc)

Pobierz plik:

(zawiadomienieowyborzeoferty.pdf)

Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone