Platforma zintegrowanych usług mobilności, czyli bilet FALA

W tej zakładce publikujemy wszelkie informacje związane z realizacją projektu pod nazwą Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a jego efektem bedzie system nazywany w uproszczeniu pomorskim, zintegrowanym bieltem FALA.

Ogłoszono przetarg na pomorski bilet Fala

20 grudnia 2019 r. został ogłoszony przetarg otwarty na Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla organizatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej.

Unieważnienie przetargu na pomorski bilet Fala

16 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 minął termin składania ofert w postępowaniu (prowadzonym w formie przetargu ograniczonego). Przetarg został jednak unieważniony, ponieważ oferty wpłynęły po terminie wskazanym w dokumentacji.

Uroczyste podpisanie umowy

Podczas targów Trako, które są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży transportowej w Polsce, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu zintegrowanego biletu dla Pomorza. Mowa o kwocie 90 mln zł, którą Unijne Centrum Projektów Transportowych przyznało spółce InnoBaltica na realizację projektu

90 mln zł dotacji unijnej na pomorski bilet FALA

Ogromny sukces Pomorza - 90 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskał projekt pod nazwą: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”

Komisja otworzyła wnioski

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla organizatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego informujemy, że w dn. 19 kwietnia 2019 r. otworzyliśmy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone