Spółka InnoBaltica będzie miała nowego, siódmego właściciela

18 grudnia, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o., obecni właściciele spółki podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników w objęciu nowo utworzonych udziałów. Tym samym wyrazili zgodę na wstąpienie do spółki nowego wspólnika - Miasta Słupska i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. 

Następnie Krystyna Danilecka–Wojewódzka, prezydent Słupska, działając w imieniu Miasta Słupska w obecności notariusza oświadczała, iż Słupsk obejmuje 450 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica z siedzibą w Gdańsku i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 450.000,00zł. Oznacza to, że w momencie dokonania wpisu przez sąd, Słupsk dołączy do grona właścicieli spółki InnoBaltica

Przypomnijmy, że w dotychczasowej strukturze właścicielskiej występuje Województwo Pomorskie, Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdyni oraz trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Wcześniej, bo już 27 listopada bieżącego roku, radni Słupska podjęli stosowne uchwały, umożliwiające wstąpienie do spółki InnoBaltica oraz powierzenie jej wykonywania części zadań własnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego, tj. budowy i obsługi systemu biletowego FALA.
18/12/2019
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone