Interconnect, czyli otwieramy region dla naszych sąsiadów, także tych zza morza

Województwo pomorskie ma szczególne położenie na mapie Polski. Jest jednym z okien na Morze Bałtyckie. To z tego terenu mieszkańcy i turyści wyruszają w świat – o ile wybierają drogę morską. Pewne jest jednak, że ten korytarz, który pozwala na transport wodny, a co za tym idzie na inicjowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami leżącymi nad Bałtykiem, nie jest jeszcze dostatecznie wykorzystywany. 

 Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego generuje pewne wspólne uwarunkowania dla rozwoju regionów. Warto je wykorzystywać. Historycznie sposobem na współpracę w tym obszarze były przede wszystkim związki handlowe. Dziś patrzymy na tę kooperację znacznie szerzej. Potencjał sieci współpracy pomiędzy obszarami usług opartych na wiedzy i przemysłu opartego na badaniach, dostępność przedstawicieli biznesu inwestujących w promocję czystych i energooszczędnych technologii oraz niewykorzystane zasoby absolwentów szkolnictwa wyższego są przykładami wspólnych wartości w ramach regionów, które mogą być lepiej spożytkowane. Podstawą dla wymiany myśli i doświadczeń jest jednak stworzenie bezpośrednich i wygodnych połączeń transportowych. 

Zarówno Pomorze, jak i jego sąsiedzi mają już w tym zakresie pewne doświadczenia. Dlatego województwo pomorskie, w którego imieniu działa spółka InnoBalitca, zdecydowało się przystąpić do projektu Interconnect w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i zawarcia umowy partnerskiej z regionem Blekinge w Szwecji (partner wiodący programu). Planowany koszt kwalifikowany zadania to 6 675 284 zł. 

Przystąpienie do projektu Interconnect ma na celu opracowanie i wdrożenie wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. System będzie wykorzystywany w połączeniach zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. 

Wspólnie z partnerami zagranicznymi wypracowane zostaną rozwiązania, które umożliwią pasażerom realizowanie podróży międzynarodowych, wykorzystujących komunikację regionalną, miejską i żeglugę pasażerską w oparciu o jeden zintegrowany bilet. 

Jednym z najważniejszych elementów tej współpracy będą pilotażowe połączenia na trasie Pomorskie – region Blekinge w Szwecji. 

W działaniach związanych z projektem Interconnect spółkę InnoBaltica wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił dotacji w wysokości 700 tys. zł na pokrycie części wkładu własnego. Kwota ta ma być w całości przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z projektem oraz zakupy inwestycyjne. 

Termin wykonania zadań projektowych i dostarczenia do WFOŚiGW formularza rozliczeniowego wyznaczony został na 30 czerwca 2020 roku. 
 27/10/2017

Informacja dotycząca projektu Interconnect

 

Interreg Południowy Bałtyk

Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone