Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 079 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 22 079 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Wspólników w następujący sposób: 
1) Gdański Uniwersytet Medyczny – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
2) Politechnika Gdańska – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
3) Uniwersytet Gdański – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 
4) Województwo Pomorskie – 7 110 (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 110 000 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych; 
5) Gmina Miasta Gdańska – 7 110 (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 110 000 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych; 
6) Gmina Miasta Gdynia – 7 010 (słownie: siedem tysięcy dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 010 000 (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy) złotych.
7) Miasto Słupsk – 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 
8) Gmina Miejska Tczew – 211 (słownie: dwieście jedenaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 211.000,00 (słownie: dwieście jedenaście tysięcy) złotych; 
9) Gmina Miasta Puck – 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych. 
10) Gmina Miasto Lębork – 81 (słownie: osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 81.000,00 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych. 
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone