O transporcie publicznym w Gdyni

Seminarium transportowe w Gdyni

22 lutego 2018 r. w Gdyni zorganizowane zostanie seminarium, którego podstawowym tematem będą możliwe i planowane zmiany w publicznym transporcie zbiorowym na Pomorzu. Seminarium wraz z warsztatami przygotowuje szwedzki Instytut Technologiczny z Blekinge we współpracy z pomorską spółką InnoBaltica w ramach międzynarodowego projektu Interconnect. 
 
Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2018 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczym w Gdyni w godz. 9-16. Ważną częścią projektu jest uzgodnienie koncepcji systemu transportu publicznego, który oferowałby społecznościom lokalnym nowoczesne opcje mobilności. 
 
Warsztaty będą obejmować zagadnienia związane z systemami biletowymi, modelami biznesowymi, systemami zarządzania i aspektami prawnymi zmian w transporcie regionalnym i transgranicznym. Podmioty zajmujące się w regionie organizacją i realizacją zadań transportowych są zaproszone do współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które pozwolą rozwinąć konkurencyjność i jednocześnie umożliwią zrównoważony rozwój w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i technologii. 
 
Spodziewamy się, że wyniki tych opracowań będą przydatne podczas dalszych działań planistycznych na terenie całego Pomorza, a także w regionach sąsiadujących. Seminarium jest jednym z pięciu, jakie organizowane są w ramach projektu Interconnect, a ich rezultaty będą analizowane i zostaną przedstawione organizatorom i osobom korzystającym z transportu publicznego. 
 
Szczegóły dotyczące programu, agenda oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj
 
Przypomnijmy krótko, na czym polega projekt Interconnect
Ma on na celu opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. System będzie wykorzystywany w połączeniach zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. Wspólnie z partnerami zagranicznymi wypracowane zostaną rozwiązania, które umożliwią pasażerom podróże międzynarodowe, wykorzystujące komunikację regionalną, miejską i żeglugę pasażerską w oparciu o jeden zintegrowany bilet
Jednym z najważniejszych elementów tej współpracy będą pilotażowe połączenia na trasie Pomorskie – region Blekinge w Szwecji. W imieniu Województwa Pomorskiego w projekcie uczestniczy społka InnoBaltica. 
30/01/2018

Informacja dotycząca projektu Interconnect

 

Interreg Południowy Bałtyk

Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone