Oferty pracy

W tym miejscu znajdziesz aktualne oferty pracy w naszej spółce

Archiwum

Poniżej znajdziesz archiwalne oferty pracy

Specjalista analityk baz danych

Miejsce pracy: Gdańsk
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty administratora baz danych będzie uczestniczyła w pracy zespołu projektowego (zarządzającego przedsięwzięciem), zajmującego się modelem technicznym dla elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w województwie pomorskim - administrowanie systemem PZUM i bazami danych oraz ich rozbudowa z ukierunkowaniem na usługi przetwarzania w chmurze. 
Wymagania: 
Od specjalisty analityka baz danych z wykorzystaniem narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym oczekujemy: 
 • umiejętności i znajomości obsługi baz danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej 
 • doświadczenia w prowadzeniu analiz i raportów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej
 • ukończonych studiów wyższych, magisterskich lub inżynierskich, o preferowanych profilach: matematyka stosowana/zarządzanie/iInformatyka lub pokrewne wykształcenie branżowe 
 • specjalność: związana z analizą danych lub pokrewna 
 • doświadczenia związanego z analizą danych z wykorzystaniem środowiska R 
 • biegłej znajomość języka angielskiego
 • łatwości uczenia się, przyswajania najnowszej wiedzy, budowania nowych kompetencji.

Mile widziane kompetencje w następujących obszarach: 
 1. Usługi chmurowe: 
 a. Modele oferowanych usług 
 b. Zarządzanie usługami 
 c. Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi 
 d. Usługi katalogowe 
 e. Możliwości synchronizacji użytkowników 

 2. Moduł Integracji (broker danych): 
 a. Modele usługi 
 b. Scenariusze realizacji 
 c. Konfiguracja usługi 
 d. Zarządzanie usługą 

 3. Moduł Serwer Aplikacji: 
 a. Rodzaje wirtualnych maszyn 
 b. Tworzenie maszyny wirtualnej 
 c. Zarządzanie warstwą magazynową 
 d. Zarządzanie warstwą sieciową 
 e. Połączenia VPN 

 4. Moduł Przestrzeni Danych: 
 a. Modele usługi 
 b. Scenariusze realizacji 
 c. Konfiguracja usługi 
 d. Zarządzanie usługą 

 5. Moduł Analizy Danych (Business Inteligence): 
 a. Modele usługi 
 b. Scenariusze realizacji 
 c. Konfiguracja usługi 
 d. Zarządzanie usługą 

 6. Moduł Obsługi Zdarzeń (Broker IoT): 
 a. Modele usługi 
 b. Konfiguracja usługi 
 c. Zarządzanie usługą 
 d. Scenariusze realizacji 

 7. Konfiguracja usług, znajomość narzędzi i metodologii z dziedzin eksploatacja i utrzymanie oprogramowania 
 8. Administrowanie bazami danych zgodnie z ITIL 
 9. Testowanie. 

Dodatkowe kompetencje:
 • inżynieria danych, 
 • aplikacje zarządzające, 
 • bilet elektroniczny, 
 • nośniki informacji, 
 • karty płatnicze, 
 • karty bankowe, 
 • aplikacje mobilne 
oraz znajomość zagadnień jak niżej: 
 • IOT (Internet of things) - koncepcja systemu opartego na gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez elementy infrastruktury sprzętowej, będąca podstawą inteligentnych systemów. 
 • Check in / Check out (CICO) - model rejestracji i rozliczenia przejazdu oparty o aktywną (ręczną) rejestrację użytkownika w pojeździe przy wejściu i wyjściu poprzez zbliżenie nośnika usługi transportowej do czytnika. 
 • Be in / Be out (BIBO) - model rejestracji i rozliczenia przejazdu oparty automatyczną rejestrację użytkownika w pojeździe przy wejściu i wyjściu bez konieczności zbliżenia nośnika usługi transportowej do czytnika. 
 • Check in / Be out (CIBO) - model rejestracji i rozliczenia przejazdu oparty o aktywną rejestrację wejścia użytkownika do pojazdu i automatyczną rejestrację wyjścia. 
 • RFID (Radio Frequency Identification) - technologia wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania etykiety obiektu przez czytnik w celu identyfikacji. 
 • NFC (Near Field Communication) - radiowy standard komunikacji. 
 
Oferujemy: 
 • Pracę przy ciekawym projekcie w rozwijającym i wspierającym się zespole 
 • Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia 
 • Umowę o pracę w godzinach od 8 do 16 przez 5 dni w tygodniu oraz wolne weekendy 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: joanna.leliwa@innobaltica.pl
Termin nadsyłania aplikacji: 30.11.2018.
 
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami. Proces rekrutacji jest przynajmniej dwustopniowy (merytoryczny + rozmowa z przełożonym). 
DOŁĄCZ DO NAS! 

Administrator danych: InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8 273 000 zł, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. Jeśli zgadza się Pani/Pan na dobrowolne podanie danych osobowych prosimy o dopisanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. W takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy wysłać informację o rezygnacji pod adres: rodo@innobaltica.pl 
 

Specjalista administrator baz danych

Miejsce pracy: Gdańsk 

Opis stanowiska: 
Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty administratora baz danych będzie uczestniczyła w pracy zespołu projektowego (zarządzającego przedsięwzięciem), zajmującego się modelem technicznym dla elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w województwie pomorskim - administrowanie systemem PZUM i bazami danych oraz ich rozbudowa z ukierunkowaniem na usługi przetwarzania w chmurze. 
Wymagania: 
Od specjalisty administratora baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym oczekujemy: 
 • umiejętności administrowania bazami danych i narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej 
 • doświadczenia w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej 
 • ukończonych studiów wyższych, inżynierskich lub licencjatu o preferowanym profilu: informatyka lub wykształcenia średniego o profilu technicznym/informatycznym 
 • znajomości języka angielskiego 
 • łatwości uczenia się, przyswajania najnowszej wiedzy, budowania nowych kompetencji. 

Mile widziane kompetencje w następujących obszarach: 
1. Usługi chmurowe: 
a. Modele oferowanych usług 
b. Zarządzanie usługami 
c. Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi 
d. Usługi katalogowe 
e. Możliwości synchronizacji użytkowników 

2. Moduł Integracji (broker danych): 
a. Modele usługi 
b. Scenariusze realizacji 
c. Konfiguracja usługi 
d. Zarządzanie usługą 

3. Moduł Serwer Aplikacji: 
a. Rodzaje wirtualnych maszyn 
b. Tworzenie maszyny wirtualnej 
c. Zarządzanie warstwą magazynową 
d. Zarządzanie warstwą sieciową 
e. Połączenia VPN 

4. Moduł Przestrzeni Danych: 
a. Modele usługi 
b. Scenariusze realizacji 
c. Konfiguracja usługi 
d. Zarządzanie usługą 

5. Moduł Analizy Danych (Business Inteligence): 
a. Modele usługi 
b. Scenariusze realizacji 
c. Konfiguracja usługi 
d. Zarządzanie usługą 

6. Moduł Obsługi Zdarzeń (Broker IoT): 
a. Modele usługi 
b. Konfiguracja usługi 
c. Zarządzanie usługą 
d. Scenariusze realizacji 

7. Konfiguracja usług, znajomość narzędzi i metodologii z dziedzin eksploatacja i utrzymanie oprogramowania 
8. Administrowanie bazami danych zgodnie z ITIL 
9. Testowanie. 

Dodatkowe kompetencje: 
 • znajomość ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
 • zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT; 
 • inżynieria danych, aplikacje zarządzające, bilet elektroniczny, nośniki informacji, karty płatnicze, karty bankowe, aplikacje mobilne oraz znajomość zagadnień jak niżej: 
 • IOT (Internet of things) - koncepcja systemu opartego na gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez elementy infrastruktury sprzętowej, będąca podstawą inteligentnych systemów. 
 • Check in/Check out (CICO) - model rejestracji i rozliczenia przejazdu oparty o aktywną (ręczną) rejestrację użytkownika w pojeździe przy wejściu i wyjściu poprzez zbliżenie nośnika usługi transportowej do czytnika. 
 •  Be in/Be out (BIBO) - model rejestracji i rozliczenia przejazdu oparty automatyczną rejestrację użytkownika w pojeździe przy wejściu i wyjściu bez konieczności zbliżenia nośnika usługi transportowej do czytnika. 
 • Check in/Be out (CIBO) - model rejestracji i rozliczenia przejazdu oparty o aktywną rejestrację wejścia użytkownika do pojazdu i automatyczną rejestrację wyjścia. 
 • RFID (Radio Frequency Identification) - technologia wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania etykiety obiektu przez czytnik w celu identyfikacji. 
 • NFC (Near Field Communication) - radiowy standard komunikacji. 

Oferujemy: 
 • Pracę przy ciekawym projekcie w rozwijającym i wspierającym się zespole 
 • Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia 
 • Umowę o pracę w godzinach od 8 do 16 przez 5 dni w tygodniu oraz wolne weekendy 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: joanna.leliwa@innobaltica.pl
Termin nadsyłania aplikacji: 30.11.2018. 
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami. 

Proces rekrutacji jest przynajmniej dwustopniowy (merytoryczny + rozmowa z przełożonym). 
DOŁĄCZ DO NAS!

Administrator danych: 
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8 273 000 zł, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. Jeśli zgadza się Pani/Pan na dobrowolne podanie danych osobowych, prosimy o dopisanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. W takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy wysłać informację o rezygnacji pod adres: rodo@innobaltica.pl

Specjalista analityk baz danych

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty analityka baz danych uczestniczyć będzie w pracy zespołu projektowego (zarządzającego przedsięwzięciem) zajmującego się modelem technicznym dla elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w Województwie Pomorskim (PZUM). W tym administrowanie systemem PZUM i bazami danych oraz ich rozbudowa z ukierunkowaniem na usługi przetwarzania w chmurze oraz tworzenie logiki oraz mechanizmów informatycznych dla analityki i raportowania. 

Od specjalisty analityka baz danych z wykorzystaniem narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym oczekujemy: 
 • umiejętnoci i znajomości obsługi baz danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej 
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz i raportów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej
 • preferowane studia wyższe – matematyka stosowana/zarządzanie/informatyka lub pokrewne wykształcenie branżowe 
 • wymagana specjalność: związana z analizą danych 
 • pożądane doświadczenie związane z analizą danych z wykorzystaniem środowiska R 
 • biegła znajomość języka angielskiego
 •  łatwość uczenia się, przyswajania najnowszej wiedzy, budowania nowych kompetencji 
Pożądane kompetencje w obszarach 
 • Usługi chmurowe
 • Modele oferowanych usług 
 • Zarządzanie usługami 
 • Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi 
 • Usługi katalogowe 
 • Możliwości synchronizacji użytkowników 
 • Moduł integracji (broker danych): 
 • Modele usługi 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Moduł serwer aplikacji: 
 • Rodzaje wirtualnych maszyn 
 • Tworzenie maszyny wirtualnej 
 • Zarządzanie warstwą magazynową 
 • Zarządzanie warstwą sieciową
 • Połączenia VPN 
 • Moduł przestrzeni danych: 
 • Modele usługi 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Moduł analizy danych (businessinteligence): 
 • Modele usługi 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Moduł obsługi zdarzeń (broker IoT): 
 • Modele usługi 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Scenariusze realizacji 

Oferujemy: 
 • Pracę przy ciekawym projekcie w rozwijającym i wspierającym się zespole 
 • Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia 
 • Umowę o pracę w godzinach od 8 do 16 przez 5 dni w tygodniu oraz wolne weekendy. 
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: joanna.leliwa@innobaltica.pl
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami. Proces rekrutacji jest przynajmniej dwustopniowy (merytoryczny + rozmowa z przełożonym). ZAPRASZAMY ZESPÓŁ INNOBALTICA 

 Administrator danych: InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 723 000 zł jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. Jeśli zgadza się Pani/Pan na dobrowolne podanie danych osobowych prosimy o dopisanie klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy wysłać informację o rezygnacji pod adres: rodo@innobaltica.pl

Specjalista administrator baz danych

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalista administrator baz danych uczestniczyła będzie w pracy zespołu projektowego (zarządzającego przedsięwzięciem) zajmującego się modelem technicznym dla elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w Województwie Pomorskim - administrowanie systemem PZUM i bazami danych oraz ich rozbudowa z ukierunkowaniem na usługi przetwarzania w chmurze. 

Od specjalisty administratora baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym oczekujemy: 
 • umiejętność administrowania bazami danych i narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej;
 • doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej; 
 • preferowany profil studiów wyższych, inżynierskich lub licencjatu: informatyka dopuszczalne wykształcenie średnie o profilu technicznym lub informatycznym; 
 • biegła znajomość języka angielskiego; 
 • łatwość: uczenia się, przyswajania najnowszej wiedzy, budowania nowych kompetencji.
Pożądane kompetencje w następujących obszarach: 
 • Usługi chmurowe: 
 • Modele oferowanych usług 
 • Zarządzanie usługami 
 • Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi 
 • Usługi katalogowe 
 • Możliwości synchronizacji użytkowników 
 • Moduł integracji (broker danych)
 • Modele usługi 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Moduł serwer aplikacji: 
 • Rodzaje wirtualnych maszyn 
 • Tworzenie maszyny wirtualnej 
 • Zarządzanie warstwą magazynową 
 • Zarządzanie warstwą sieciową 
 • Połączenia VPN 
 • Moduł Przestrzeni Danych: 
 • Modele usługi 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Moduł analizy danych (business inteligence): 
 • Modele usługi 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Moduł obsługi zdarzeń (broker IoT): 
 • Modele usługi 
 • Konfiguracja usługi 
 • Zarządzanie usługą 
 • Scenariusze realizacji 
 • Konfiguracja usług, znajomość narzędzi i metodologii z dziedzin eksploatacja i utrzymanie oprogramowania 
 • Administrowanie bazami danych zgodnie z ITIL 
 • Testowanie. 

Oferujemy: 
 • Pracę przy ciekawym projekcie w rozwijającym i wspierającym się zespole 
 • Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia 
 • Umowę o pracę w godzinach od 8 do 16 przez 5 dni w tygodniu oraz wolne weekendy 
Dołącz do nas, aplikując na adres: joanna.leliwa@innobaltica.pl 
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami. Proces rekrutacji jest przynajmniej dwustopniowy (merytoryczny + rozmowa z przełożonym). 

Administrator danych: InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 723 000 zł jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. Jeśli zgadza się Pani/Pan na dobrowolne podanie danych osobowych prosimy o dopisanie powyższej klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. 
W celu realizacji powyższych uprawnień, należy wysłać informację o rezygnacji pod adres:rodo@innobaltica.pl
Logo firmowe, odnośnik do strony głównej
Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP, przejście na podstronę BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone