Inquiries

W tym miejscu znajdziesz informacje o naszych zamówieniach publicznych poniżej 130 000 złotych netto.

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych szkoleń dla pracowników Punktów Obsługi Klienta w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”. ZP-ZO/03/2022

Uwaga:  Zmiana terminu składania ofert: do 15.03.2022 r. godz. 10:00 Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/96091 Termin składania ofert 09.03.2022 r. do godz. 10:00

Zobacz całość »

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych  szkoleń dla pracowników Punktów Obsługi Klienta w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”, ZP-ZO/02/2022

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie sposobu realizacji szkolenia, których nie można było

Zobacz całość »
Skip to content