Rozpoczynamy dialog techniczny

Aż 23 firmy zgłosiły swój udział w dialogu technicznym, jaki ogłosiła spółka InnoBaltica. Dotyczy on możliwych rozwiązań w projektowanym systemie poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim. 

Czym tak naprawdę jest dialog techniczny? To działanie, które ma dostarczyć zamawiającemu usługę lub rozwiązanie szczegółowej, eksperckiej wiedzy od firm specjalizujacych się w określonych działaniach. Poprzez konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami zamawiajacy ma możliwość opracowania dokumentacji przetargowej, która będzie w jak największym zakresie odpowiadała jego potrzebom. 

Nadrzędnym celem jest więc uzyskanie doradztwa i informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy. 

Dialog został ogłoszony 20 listopada 2017 r., a zainteresowane firmy miały do 4 grudnia 2017 r. czas na nadsyłanie zgłoszeń. 

 Poniżej znajduje się lista firm, które wezmą udział w konsultacjach: 
– Asseco; 
– Atos; 
– Blue Media;
– Conduent; 
– Ericsson;  
– GMV; 
– Hilltech; 
– Infospread; 
– Integrated Solutions; 
– IT Trans;
– Keratronik; 
– LG;
– Macro-System; 
– Masabi; 
– MCX; 
– Mennica Polska; 
– Mera Systemy; 
– Ridango; 
– Siemens; 
– Sprint; 
– Thales; 
– Trapeze; 
– Wasco.

Skip to content