Seminarium transportowe w Gdyni – podsumowanie

Seminarium na temat rozwoju transportu publicznego na Pomorzu – podsumowanie

Uproszczenie systemów opłat za bilety, wprowadzenie pojazdów elektrycznych, niskie koszty i wygodne warunki podróżowania – to tylko niektóre z propozycji usprawnienia komunikacji publicznej na Pomorzu. Zgłosili je uczestnicy seminarium, jakie odbyło się w czwartek, 22 lutego 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

W seminarium pod nazwą „Jak możemy udoskonalić regionalny i transgraniczny transport publiczny w województwie pomorskim” wzięło udział blisko 60 osób z Pomorza, Warmii i Mazur, a także z regionu Blekinge w Szwecji. Byli to samorządowcy, pracownicy urzędów oraz spółek odpowiadających za organizację i realizację przewozów pasażerskich, przedstawiciele uczelni, a także firm wytwarzających urządzenia i oprogramowania dla transportu publicznego. Organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele szwedzkiego Instytutu Technologicznego Blekinge z siedzibą w Karlskronie oraz pracownicy spółki InnoBaltica. 

Można zadać pytanie, dlaczego Szwedzi zainteresowali się transportem publicznym na Pomorzu

Seminarium jest bowiem częścią znacznie szerszego programu pod nazwą Interconnect

Przypomnijmy krótko, na czym on polega. Głównym celem jest opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. System będzie wykorzystywany w połączeniach zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. 

Założenie jest takie, aby pasażer ze Szwecji, Danii czy z Niemiec, wysiadając z promu w Gdyni, nie miał problemu z dotarciem np. do Słupska czy Kartuz, a turysta z Polski bądź z Litwy, schodząc na ląd w Szwecji, mógł swobodnie poruszać się po regionie Blekinge. Współpraca przy projekcie polega m.in. na wzajemnym uczeniu się od siebie, analizowaniu rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach partnerskich – w Niemczech, Szwecji, Danii, Estonii, na Litwie, no i oczywiście w Polsce. Temu celowi służą wizyty studyjne, podczas których członkowie zespołu projektowego testują i oceniają rozwiązania stosowane w komunikacji poszczególnych państw partnerskich. 

Innym sposobem na przeanalizowanie sytuacji i potrzeb rynku komunikacji publicznej jest organizowanie seminariów połączonych z warsztatami. Finałem projektu będą pilotażowe połączenia na trasie Pomorskie – region Blekinge w Szwecji

Podczas czwartkowego seminarium uczestnicy zostali podzieleni na kilka warsztatowych grup tematycznych. Oto zagadnienia, którymi zajmowały się poszczególne zespoły: 

  • Wspólne systemy biletowe w transporcie publicznym: typ biletu – aplikacja mobilna, papier, karta, itp., systemy informacyjne; 
  • Planowanie przestrzenne a komunikacja (planowanie zabudowy, infrastruktury, wykorzystanie obszarów naturalnych itp.); 
  • Pojazdy wykorzystywane w transporcie publicznym (paliwa, silniki itp.) i infrastruktura pomocnicza (np. drogi, systemy ładowania, systemy paliwowe, linie kolejowe i drogi wodne); 
  • Aspekty prawne i modele zarządzania transportem, modele współpracy regionalnej i transgranicznej między organizatorami transportu i operatorami platform biletowych; 
  • Dostępność i cenowa przystępność transportu publicznego
  • Aspekty środowiskowe: z perspektywy zasobów i energii odnawialnej. 
  • Wartości dodane transportu publicznego.

Każda z grup na koniec dyskusji przedstawiała wnioski i pomysły na rozwój komunikacji zbiorowej w naszym regionie. 

Eksperci z Instytutu Technologicznego Blekinge we współpracy z pracownikami InnoBaltiki zbiorą, podsumują i przeanalizują zebrane wnioski, pomysły i sugestie, a następnie sporządzą raport, który posłuży do tworzenia nowych rozwiązań w transporcie publicznym regionów biorących udział w projekcie.

Zobaczcie też relację z wydarzenia na stronie Instytutu Technologicznego w Blekinge.

Na naszym profilu facebookowym znajdziecie wideo z podsumowania warsztatów oraz zdjęcia 

Skip to content