Studium wykonalności dla pilotażowych linii transportu

Studium wykonalności dla dwóch pilotażowych linii transportu publicznego w systemie regionalnym stanowi opracowanie, które ma na celu wspieranie procesów decyzyjnych oraz wdrożeniowych przy wprowadzaniu wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej.

W opracowaniu przedstawiono cele i założenia przyświecające wprowadzeniu jednolitego systemu poboru opłat, najważniejsze informacje i analizy dotyczące czynników ekonomicznych, technologicznych oraz prawnych tegoż systemu, a także koncepcję jego wdrożenia pilotażowego. Za treść niniejszego opracowania jest odpowiedzialny wyłącznie autor i nie może ona traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Materiał w języku angielskim.

Pobierz plik:


Skip to content