Termin składania ofert  do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10:00

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113638