Termin składania ofert: do dnia 10.02.2023 r. godz. 10:00

 

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144895