Aktualizacja zasad korzystania z Systemu FALA w Sopocie

Od 22 lutego pasażerowie mogą podróżować z Kartą FALA lub kartą płatniczą, korzystając z urządzeń w trolejbusach i autobusach na terenie Sopotu. Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami w tym zakresie.

  1. Co aktualnie w ramach Systemu FALA działa testowo na terenie Sopotu?

Od 22 lutego zapraszamy pasażerów podróżujących po Sopocie, korzystających z usług Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku do testowania Systemu FALA na falomatach i czytnikach FALA, zamontowanych w trolejbusach i autobusach wjeżdżających na teren Sopotu. Pierwszy etap testów obejmował korzystanie z aplikacji mobilnej „System FALA”, portalu pasażera systemfala.pl i planera podróży na planer.systemfala.pl. Udostępniliśmy również możliwość zamawiania Karty FALA w portalu pasażera i wykorzystanie jej jako identyfikatora w systemie –podczas kontroli biletów.

Następnie pasażerowie mogli korzystać z czytników i falomatów zamontowanych w trolejbusach.
Obecnie wchodzimy w kolejny etap testów, oddając w ręce użytkowników czytniki i falomaty, zamontowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Sopotu.

Od dziś pasażer, poza aplikacją mobilną „System FALA” i portalem systemfala. pl, może we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej kupić dowolny bilet (bilety) normalny lub ulgowy na ekranie dotykowym falomatu lub dokonać automatycznego zakupu biletów poprzez zbliżenie do czytnika lub falomatu jednego z identyfikatorów Systemu FALA (Karty FALA, karty płatniczej, lub QR kod).
Jeśli pasażer posiada konto w Systemie FALA z przypisaną do niego ulgą, po przyłożeniu karty do czytnika kupi automatycznie bilet jednoprzejazdowy

2. Na czym polega etapowe testowanie? Czy System FALA został zintegrowany z Sopocką Kartą Mieszkańca?

Testowanie Systemu FALA polega na wprowadzeniu metodą małych kroków poszczególnych funkcjonalności. Zależy nam na zebraniu doświadczeń od pasażerów. W trakcie testowania Systemu FALA pasażerowie nie stracą możliwości korzystania z obecnych sposobów kupowania biletów i dostępnych punktów sprzedaży biletów. UWAGA! Sopocka Karta Mieszkańca nie jest zintegrowana z Systemem FALA. za 2,40 zł, a jeśli nie posiada ulg, za bilet zapłaci 4,80 zł. O tym jak korzystać z falomatu lub czytnika wyjaśniamy w kolejnych pytaniach i odpowiedziach.

Usługi Systemu FALA świadczone są w oparciu o Regulamin Systemu FALA dostępny na systemfala.pl

3. Jak dziś można korzystać z aplikacji mobilnej?

Po ściągnięciu aplikacji „System FALA” na swój smartfon, należy założyć konto niespersonalizowane (anonimowe) lub spersonalizowane (imienne), a następnie zalogować się na adres mailowy podany podczas rejestracji i ustawić PIN do konta.

Aplikacja mobilna w tej fazie testów jest narzędziem do zakupu biletów, zapisania na koncie przysługujących nam ulg, a także do dodania karty płatniczej jako dodatkowego identyfikatora i osobno jako instrumentu płatniczego w Systemie FALA. W aplikacji można również zasilić ePortmonetkę, ustawić cykliczne i automatyczne jej doładowania, pobrać fakturę za zakupiony bilet, zwrócić bilet przed rozpoczęciem jego ważności.

Na tym etapie udostępnione jest również tworzenie profili podróży (np. z dzieckiem, mężem/żoną itp.), do pełnego wykorzystania w podróży dynamicznej, która będzie kolejnym krokiem w testach.

Co jeszcze można zrobić w aplikacji już teraz?

• kupić lub odnowić bilet okresowy imienny (także w trybie automatycznego odnawiania)
• kupić bilet jednoprzejazdowy lub czasowy
• okazać bilet podczas kontroli biletowej
• sprawdzić stan środków w ePortmonetce
• sprawdzić historię transakcji na koncie użytkownika
• udostępnić konto członkowi rodziny lub firmie
• zastrzec Kartę FALA, zamknąć konto
• złożyć reklamację
• korzystać z kilku dostępnych metod płatności
• zapoznać się z rozkładami jazdy
• zobaczyć listę odjazdów z najbliższego przystanku.

W kolejnych krokach będą udostępniane nowe funkcjonalności, dzięki czemu każdy pasażer będzie mógł stopniowo przyzwyczajać się do korzystania z poszczególnych jego możliwości i ostatecznie wybrać to, co najbardziej mu odpowiada i jest dostosowane do jego potrzeb. Testy pozwolą też na zebranie wspólnie z pasażerami wszelkich błędów i uwag w celu udoskonalenia aplikacji i działania całego systemu.

4. Czy można już skorzystać z czytników i falomatów w pojazdach na terenie Sopotu?

Na obecnym etapie testowania pasażerowie mogą korzystać z czytnikówi i falomatów zamontowanych we wszystkich pojazdach, które wjeżdżają do Sopotu. Urządzenia dostępne w trolejbusach i autobusach kursujących na terenie Sopotu służą do rejestracji wejścia pasażera, co jest jednoznaczne z automatycznym zakupem biletu jednorazowego.

Każde urządzenie FALA oznaczone jest logotypem województwa pomorskiego oraz Systemu FALA

FALOMATY, czyli urządzenia z ekranem dotykowym znajdują się w przestrzeni dla wózków – w połowie długości pojazdu i umożliwią przede wszystkim:

• Rejestrację wejścia/automatycznego zakupu biletu – poprzez zbliżenie Karty FALA lub karty płatniczej, co jest jednoznaczne z zakupem biletu jednoprzejazdowego za 4,80 zł (w przypadku kiedy pasażer posiada przypisane do konta FALA ulgi, zostaną one uwzględnione). Automatycznego zakupu biletu można również dokonać skanując QR kod z aplikacji (dostępny w lewym górnym rogu, po kliknięciu w zdjęcie). Ten QR kod jest również jednym z identyfikatorów w Systemie FALA, tak jak Karta FALA, czy karta płatnicza przypisana do konta FALA. Skaner kodów QR jest dostępny od spodu CZYTNIKÓW i FALOMATÓW, po prawej stronie.

• Zakup dowolnie wybranego biletu z wykorzystaniem ekranu dotykowego falomatu: – posiadacze konta FALA -> kupią bilet Kartą FALA płacąc środkami z ePortmonetki, poprzez przycisk „Kup bilet z kontem FALA”, jeśli chcą za bilet zapłacić kartą płatniczą muszą skorzystać z przycisku „Kup bilet kartą płatniczą”. – osoby nieposiadające konta FALA -> kupią bilet płacąc kartą płatniczą, poprzez przycisk „Kup bilet kartą płatniczą”.

Sprawdzenie środków dostępnych w ePortmonetce lub posiadanych biletów (poprzez przycisk „Twoje Konto FALA”)

W każdym przypadku pasażerowie kupią bilet elektroniczny, który nie drukuje się w falomacie, oraz nie generuje się papierowe potwierdzenie zakupu. Oznacza to, że bilet jest przypisany w pamięci systemu do posiadanego konta FALA lub do karty płatniczej, którą dokonano zakupu. Informacja o dokonanych transakcjach zapisana zostanie w historii płatności klienta (w portalu systemfala.pl oraz w aplikacji).

CZYTNIKI znajdują się przy każdych drzwiach pojazdu i umożliwią rejestrację wejścia/automatyczny zakup biletu poprzez zbliżenie Karty FALA lub karty płatniczej lub zeskanowanie kodu QR z aplikacji (dostępnego w lewym górnym rogu, po kliknięciu w zdjęcie pasażera). Jest to jednoznaczne z zakupem biletu jednorazowego za 4,80 zł (jeśli pasażer posiada ulgi przypisane do Konta FALA, zostaną one uwzględnione).

5. Jak pasażerowie, którzy mają wyłączone płatności zbliżeniowe mogą kupić bilet?

Płatność zbliżeniowa to jedyna metoda płatności w falomatach i czytnikach dla osób nieposiadających konta FALA. Natomiast pasażerowie z kontem FALA, mogą wnieść opłatę za bilet korzystając ze środków dostępnych w ich indywidualnej ePortmonetce, którą należy najpierw doładować (przez portal systemfala.pl lub aplikację) lub kartą płatniczą. Alternatywą dla takich osób jest zakup biletu poprzez aplikację mobilną „System FALA”, portal systemfala.pl (bilety okresowe imienne) oraz w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta Systemu FALA (Sopot, Plac Zdrojowy 2, II piętro).

6. Kto i w jaki sposób może korzystać z falomatów i czytników?

Z czytników i falomatów zamontowanych w pojazdach mogą korzystać zarówno osoby posiadające konto FALA, jak i te, które takich kont nie mają.

OSOBA POSIADAJĄCA KONTO FALA rozpoczyna podróż na dwa sposoby:
1. Zbliżając do czytnika / falomatu Kartę FALA lub kartę płatniczą przypisaną do Systemu FALA jako identyfikator lub skanując QR kod z aplikacji mobilnej na falomacie lub czytniku, dokonując tym samym rejestracji wejścia tzw. check-in. Jest to czynność równoznaczna z nabyciem biletu jednoprzejazdowego w kwocie 4,80 zł (w przypadku kiedy pasażer posiada ulgi przypisane do konta, zostaną one uwzględnione). 2. Wybierając dowolny bilet na ekranie dotykowym falomatu (urządzenia zlokalizowanego w połowie pojazdu), korzystając z przycisku „Kup bilet z kontem FALA”.

OSOBA NIEPOSIADAJĄCA KONTA FALA rozpoczyna podróż: Zbliżając do czytnika / falomatu, kartę płatniczą dokonując tym samym rejestracji wejścia tzw. check-in. Jest to czynność równoznaczna z nabyciem biletu jednoprzejazdowego w kwocie 4,80 zł. Jeśli podróżujący (bez konta FALA) chce, aby zostały naliczone przysługujące mu ulgi, powinien skorzystać z falomatu i wybrać odpowiednie bilety ulgowe (poprzez przycisk „Kup bilet kartą płatniczą”).

7. Czy pasażer korzystający z bezpłatnych przejazdów w ramach linii organizowanych przez ZKM w Gdyni oraz ZTM w Gdańsku na terenie Sopotu powinien założyć konto FALA i zamówić Kartę FALA?

Nie ma takiego obowiązku. W momencie kontroli wystarczy okazać dokument, który potwierdzi uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub z ulgą 100%. Karta FALA przyda się jednak w podróżowaniu po województwie pomorskim.

8. Dlaczego warto założyć konto w Systemie FALA?

Konto w Systemie FALA umożliwia zamówienie bezpłatnej Karty FALA, którą można wykorzystać do podróżowania na liniach obsługiwanych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku, w tym na liniach podmiejskich. Posiadacze aplikacji mobilnej, Karty FALA lub płatniczej, podpiętej jako identyfikator w Systemie FALA będą mieć wszystkie bilety dostępne w jednym miejscu.

9. Gdzie zamówić Kartę FALA i czy jest ona bezpłatna?

Pierwsza Karta FALA jest bezpłatna. Po upływie pięciu lat Karta FALA może zostać wymieniona na nową (bezkosztowo). Zamówić ją można poprzez portal na stronie systemfala.pl. Karta będzie dostarczona do skrzynki pocztowej stacjonarnej pod wskazany adres lub do wybranego POK-u. Korzystając z Systemu FALA podróżni będą mogli kupić bilet w aplikacji mobilnej czy portalu systemfala.pl, a także w urządzeniach znajdujących się w pojazdach. W przyszłości System FALA ułatwi zakup biletów kolejowych w urządzeniach zlokalizowanych na stacjach i peronach na terenie całego województwa pomorskiego.

10. Jakie bilety na terenie Sopotu dostępne są w aplikacji mobilnej, portalu pasażera oraz w falomatach i czytnikach (dla osób podróżujących na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku)?

W ramach Systemu FALA poprzez aplikację mobilną i falomaty można nabyć następujące bilety emitowane przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku:
• jednoprzejazdowe
• czasowe 75-minutowe
• czasowe 24-godzinne
• okresowe imienne (miesięczne i semestralne).

W czytniku po przyłożeniu Karty FALA lub karty płatniczej automatycznie kupiony zostanie bilet jednorazowy za 4,80 zł (jeżeli pasażer posiada konto FALA z przypisaną ulgą, za bilet zapłaci 2,40 zł).

W portalu systemfala.pl dostępne są: • bilety okresowe imienne (miesięczne i semestralne) emitowane przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku.

11. Czy i gdzie pasażer posiadający bilet miesięczny może kupić dodatkowy bilet jednorazowy dla współpasażera?

TAK. Poprzez aplikację mobilną oraz w falomacie.

12. Jak wygląda kontrola biletów w Systemie FALA?

Kontrolerzy są wyposażeni w specjalne urządzenia kontrolerskie. Podczas kontroli urządzenie wskaże, które bilety zostały zakupione i przypisane do danego konta po uprzednim zbliżeniu do niego identyfikatora Systemu FALA, np. bez Karty FALA, karty płatniczej lub odczytania z aplikacji mobilnej QR kodu (dostępnego w lewym górnym rogu po kliknięciu w zdjęcie pasażera). W przypadku biletów zakupionych kartą płatniczą nieprzypisaną do konta FALA, odczyt uprawnień do przejazdu jest przeprowadzany przez kontrolera dokładnie w ten sam sposób.

Co ważne, urządzenie kontrolera nie pobiera żadnych danych z karty, a kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji, a dane karty są automatycznie szyfrowane. Kontroler podczas odczytu karty otrzymuje wyłącznie informacje dotyczące tego czy pasażer ma ważny bilet przypisany do karty płatniczej, którą dokonał zakupu.

13. Gdzie szukać informacji o Systemie FALA?

Informacje o Systemie FALA znajdują się w portalu pasażera systemfala.pl w zakładce POMOC oraz AKTUALNOŚCI. Bieżące informacje oraz animacje instruktażowe zamieszczane są również na profilu społecznościowym Facebook System FALA oraz na kanale YouTube.

Reklamację oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania systemu można zgłosić kontaktując się z pomocą techniczną:

• Infolinia Systemu FALA +48 585 733 585 (czynna całodobowo)

• poczta e-mail: info@systemfala.pl  

Skip to content