FALA stopniowo wchodzi do Trójmiasta. Na początek testy aplikacji.

Testy Systemu FALA w warunkach rzeczywistych ruszą 15 grudnia w Gdańsku, a krótko później w Gdyni. Nowych funkcjonalności będzie przybywać stopniowo. Koncepcja nie stanowi zagrożenia dla rozliczenia dofinansowania unijnego projektu. W pierwszym etapie pasażerowie w Trójmieście otrzymają możliwość podróżowania z aplikacją. Usługi FALI testują już mieszkańcy Słupska, Chojnic, Pucka, Władysławowa i Lęborka.

Podczas konferencji prasowej władze spółki InnoBaltica oraz Asseco Data Systems (ADS) – firmy informatycznej realizującej System FALA – przedstawiły aktualną sytuację projektu i poprosiły pasażerów o cierpliwość oraz uwagi do kolejnych uruchamianych elementów.

– Część funkcjonalności Systemu Fala, w tym aplikacja mobilna, będzie dostępna dla pasażerów w Trójmieście. Od jutra w Gdańsku, a jeszcze przed Bożym Narodzeniem w Gdyni. Następne kroki będziemy ogłaszać sukcesywnie – zapowiedział Radomir Matczak, prezes spółki InnoBaltica, odpowiedzialnej za wdrożenie FALI w województwie pomorskim. – Mamy świadomość, że to kolejne przesunięcie pełnego wdrożenia systemu. Przepraszamy za to Pomorzan, a zwłaszcza mieszkańców Trójmiasta, którzy czekają na ułatwienia w podróżowaniu komunikacją publiczną w naszym regionie. Jednocześnie prosimy o jeszcze nieco cierpliwości i zachęcamy pasażerów do udziału w testach FALI. Państwa uwagi będą bardzo pomocne – mówił prezes Matczak.

Również wykonawca, Asseco Data Systems, zapewniał, że metoda małych kroków to najlepsze rozwiązanie przy wdrażaniu pierwszego w Polsce regionalnego systemu sprzedaży biletów.  

– Zarówno dobre praktyki, jak i doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia innych projektów z zakresu smart city oraz bieżących prac potwierdzają, że etapowe wdrażanie systemu FALA jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku tak złożonego od strony informatycznej systemu, pozwoli to nam na bieżące reagowanie na uwagi ze strony użytkowników – powiedział Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems.

CO PRZYNIESIE FALA W GRUDNIU?  

Kolejne funkcjonalności przekazywane będą stopniowo do publicznych testów, w horyzoncie kilkunastu tygodni. Umożliwi to doskonalenie systemu i bezpieczne wprowadzanie kolejnych rozwiązań. Zgodnie z rekomendacją Asseco Data Systems dalsze testowanie FALI w warunkach rzeczywistych rozpocznie się 15 grudnia od udostępnienia aplikacji mobilnej z pełnym pakietem biletów jednorazowych, czasowych i okresowych. W pierwszej fazie nastąpi to w ramach taryfy ZTM Gdańsk. Jeszcze bez podróży dynamicznej, czyli rejestrowania obecności w pojeździe poprzez przyłożenie karty do czytnika. Aplikacja dla pasażerów w Gdyni oraz Sopocie będzie dostępna także w grudniu, a termin zostanie niebawem potwierdzony. W kolejnych krokach, już w Nowym Roku stopniowo dołączą inne funkcje, w tym podróżowanie z kartą FALA i kartą płatniczą, w tym w ramach połączeń kolejowych, planer podróży, aż do udostępnienia takich usług jak optymalizacja cen biletów we wszystkich środkach komunikacji publicznej.  

– Pomyślne testy aplikacji otworzą drogę do sprawnego udostępnienia czytników i falomatów w pojazdach oraz innych udogodnień. Wykonawca wskazał, że bezpieczne i kompletne uruchomienie Systemu FALA w Trójmieście wymaga więcej czasu i nakładów pracy niż zakładał pół roku temu, ustalając z InnoBaltiką dotychczasowy harmonogram. Podkreślam, że póki co System FALA to dodatkowa opcja, z której dobrowolnie mogą korzystać mieszkańcy – wyjaśniał Radomir Matczak.

WAŻNE DOŚWIADCZENIA Z 5 MIAST  

Usługi FALI zostały testowo udostępnione już w Chojnicach, Pucku, Władysławowie i Lęborku. 12 grudnia do tego grona dołączył też Słupsk. Łącznie zarejestrowano blisko 6500 kont.  

Spółka InnoBaltica podkreśla, że udostępnianie FALI do testowania przez pasażerów metodą „wyspową” okazało się słuszne.   

– Dzięki temu system można adaptować do potrzeb konkretnych grup użytkowników i organizatorów transportu. Na poziomie generalnym one są takie same w Lęborku czy w Słupsku, ale już na poziomie detali wychodziło sporo różnic i konieczność indywidualnych zmian dla poszczególnych miast. Bez realnego testowania to by się nie udało. Taka sama, etapowana praca czeka nas teraz w Trójmieście – powiedział Radomir Matczak.

Warto zwrócić uwagę, że wśród użytkowników systemu FALA są nie tylko podróżni, ale też kontrolerzy, służby rozliczające opłaty za przejazdy czy kierowcy, którzy dbają o to, by system bez zakłóceń działał w pojazdach. W każdej lokalizacji są to różne potrzeby i do nich dostosowywane jest działanie FALI. To udowadnia, że system jest elastyczny, ale wdrożenie nowych elementów lub korekty wymagają więcej czasu.  

MONTAŻE NA KOLEIZBLIŻAJĄ SIĘ DO KOŃCA  

Jednym z najtrudniejszych wyzwań kończącego się roku dla FALI była instalacja sieci urządzeń na stacjach kolejowych. Jeszcze w czerwcu br. nie było praktycznie żadnej zrealizowanej lokalizacji leżącej w gestii PKP/ PLK. Aktualnie falomaty i czytniki znajdują się na 151 takich stacjach, a ponadto w 31 lokalizacjach linii SKM oraz PKM. Do pełnego pokrycia województwa pomorskiego pozostały tylko 24 stacje. W związku z tym już w listopadzie rozpoczęły się wewnętrzne testy podróżowania z FALĄ w ramach połączeń kolejowych.   

TESTY PUBLICZNE KLUCZEM DO JAKOŚCI SYSTEMU  

Zarówno władze InnoBaltiki jak i Asseco Data Systems zgodnie podkreślają, że presja jakości jest znacznie ważniejsza niż presja czasu.  

– Nie wyznaczamy daty końcowej testów, choć jest oczywiste, że chcielibyśmy oddać FALĘ do użytku jak najszybciej. Kluczowe są jednak pozytywne wyniki testowania systemu przez pasażerów, organizatorów transportu i samych przewoźników. Zamierzamy w pełni uruchomić system wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że jest on gotowy do obsłużenia w regionie wszystkich chętnych pasażerów, wszystkich pojazdów, taryf czy operacji finansowych – zapowiadał prezes Radomir Matczak.

– Rozłożenie tego procesu w czasie umożliwia nam ciągłe udoskonalanie Systemu.  Dzięki temu podczas wprowadzania każdej funkcjonalności do realnego środowiska, będziemy mogli ściśle obserwować jego reakcje i dostrajać go do bieżących potrzeb odbiorców. Działania optymalizacyjne stanowią nieodzowną i niezwykle ważną część tak złożonego przedsięwzięcia – podkreśla Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems.

Usługi testowe Systemu FALA będą dostępne równolegle do wszystkich działających kanałów sprzedaży biletów publicznego transportu zbiorowego, zarówno gminnych, jak i kolejowych. Każdy pasażer będzie sam decydował, w jaki sposób nabywa bilety.   Więcej informacji o projekcie na www.systemfala.pl.

Skip to content