Odwołanie odrzucone, wkrótce umowa z wykonawcą systemu FALA

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie w sprawie przetargu na wyłonienie głównego wykonawcy systemu FALA. Odwołanie to złożyło w marcu br. konsorcjum firm Thales Polska i Revenue Collection Systems. Decyzja KIO oznacza, że niemal pewne staje się podpisanie w najbliższych tygodniach umowy z firmą, której oferta została wskazana w przetargu jako najkorzystniejsza. Jest to konsorcjum Asseco Data Systems z firmą AEP Ticketing Solutions. Na ten moment z niecierpliwością czekali zarówno wspólnicy spółki, jak i mieszkańcy Pomorza korzystający z transportu publicznego. 

System FALA - pasażerka sczytująca aplikację w walidatorze


Przypomnijmy: przetarg na wyłonienie wykonawcy zintegrowanego systemu płatności za przejazdy transportem publicznym został ogłoszony w grudniu 2019 roku. Komisja przetargowa wskazała najkorzystniejszą ofertę w lipcu 2020 roku i jeszcze w tym samym miesiącu do KIO wpłynęły cztery odwołania od decyzji zamawiającego. Od tamtego czasu, a więc od blisko dziesięciu miesięcy trwają postępowania odwoławcze i czynności nakazywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 


Najnowsze orzeczenie KIO, odrzucające kolejne odwołanie jednego z oferentów, kończy ten długi i trudny okres. Tym samym pozwala zamawiającemu, czyli spółce InnoBaltica utrzymać deklarowane terminy realizacji projektu. Przy założeniu, że umowa pomiędzy InnoBalticą a konsorcjum Asseco Data Systems/AEP Ticketing Solutions zostanie zawarta na przełomie kwietnia i maja 2021 r., najważniejsze etapy wdrożenia systemu FALA będą rozkładały się na osi czasu następująco: pierwszy etap systemu FALA, czyli uruchomienie bazy centralnej nastąpi w pierwszym kwartale 2022 r., natomiast funkcjonalność aplikacyjna pod nazwą Podróż mobilna, ma być uruchomiona drugim kwartale 2022 roku i wtedy też rozpocznie się montaż urządzeń końcowych (walidatorów) w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach kolejowych. 


Funkcjonalność Podróż z kartą powiązana z wydawaniem plastikowych kart komunikacyjnych wdrożona zostanie w I kwartale 2023 roku. Począwszy od marca 2022 roku otwierane będą punkty obsługi klienta w największych miastach Pomorza, gdzie osoby potrzebujące pomocy przy zakładaniu i obsłudze elektronicznych kont pasażerskich uzyskają fachowe wsparcie. 


 Spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 90 mln zł na realizację projektu integrującego sprzedaż biletów w całym regionie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pełna nazwa tego działania to: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”.

Skip to content