Ogłoszono przetarg na pomorski system FALA

20 grudnia 2019 r. został ogłoszony przetarg otwarty na Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla organizatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej. 

Jest to przetarg na wykonawcę pomorskiego, zintegrowanego biletu FALA, który umożliwi pasażerom podróżowanie na jednym elektronicznym bilecie po całym województwie. Ogłoszenie o nowym postępowaniu zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Aktualnie można je zobaczyć pod adresem platformazakupowa.pl/transakcja/295626

Przypomnijmy: to drugie postępowanie na przygotowanie i wdrożenie systemu Fala. 16 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 minął termin składania ofert w postępowaniu (prowadzonym w formie przetargu ograniczonego). Przetarg został jednak unieważniony, ponieważ oferty wpłynęły po terminie wskazanym w dokumentacji.  

Według harmonogramu nowego przetargu potencjalni wykonawcy systemu będą mieli czas na nadsyłanie ofert do połowy lutego. Ze względu na złożoność procesu badania i oceny ofert, a także przy założeniu bezpiecznych terminów na procedury odwoławcze, zakłada się, że wykonawca zostanie wyłoniony pod koniec marca 2020 roku, natomiast umowa z nim zostanie podpisana w maju 2020 roku.

Skip to content