Oświadczenie marszałka Leszka Bonny

W związku z informacją opublikowaną przez serwis trójmiasto.pl uprzejmie informujemy, że pan Marcin Stefański pozostaje Prezesem Zarządu InnoBaltica spółka z o.o. Na wniosek pana prezesa Marcina Stefańskiego rozważane jest natomiast poszerzenie zarządu. Wiąże się to z obecną fazą realizacji projektu – przygotowaniem do wdrożenia. Wejście do zarządu trzeciej osoby będzie dużym wsparciem dla działań operacyjnych i strategicznych spółki.

W imieniu samorządów – właścicieli spółki – Leszek Bonna, wicemarszałek

Skip to content