Pasażerowie preferują zakup biletu kartą płatniczą

Pasażerowie preferują zakup biletu kartą płatniczą w pojeździe

Minął miesiąc odkąd urządzenia Systemu FALA zostały uruchomione we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w gminach, które uczestniczą w tym regionalnym projekcie. Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za wdrożenie systemu, przedstawiła pierwsze dane z dotychczasowych testów publicznych.   System FALA niebawem przekroczy 100 000 operacji finansowych wykonanych przez pasażerów. – Oczywiście, w skali transportu publicznego choćby w samym Trójmieście to mała próba, ale dla procesu wdrażania FALI to już bardzo cenne dane. Takie liczby operacji i transakcji nie są po prostu możliwe do osiągnięcia w ramach testów zamkniętych. Statystyki pozwalają nam na wstępne, bardzo ostrożne wnioski na temat zachowań podróżujących – wyjaśnia Radomir Matczak, prezes InnoBaltiki.

IM PROŚCIEJ, TYM LEPIEJ. NIE BOIMY SIĘ UŻYWAĆ KART

Aż 86% zakupów biletów pasażerowie czynią w najprostszym trybie, czyli przykładając swoją kartę płatniczą do czytnika lub falomatu, które znajdują się w każdym pojeździe komunikacji miejskiej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Chojnicach, Słupsku, Pucku, Władysławowie i Lęborku,
a także w powiązanych z nimi liniami podmiejskimi. – Do takiej czynności można, ale nie trzeba posiadać konta FALA. Jest to wariant najwygodniejszy, więc zgodnie z przewidywaniami stał się on liczbowo dominujący. Gdy wykonawca upora się ze zleconymi przez nas poprawkami w aplikacji to możliwe, że także ten kanał sprzedaży biletów zyska na popularności. Niemniej, już teraz można zakładać, że falomaty i czytniki staną się głównym „kasownikiem” dla klienta Systemu FALA – zapowiada Radomir Matczak.  

FALA NIE TYLKO DO „JEDNORAZÓWEK”

Struktura sprzedaży biletów wskazuje, że 89% dotychczasowych transakcji dotyczy biletów jednorazowych, 9,5% to bilety czasowe (75 minut, dobowe), a 1,5% stanowią bilety okresowe (od dwutygodniowych do rocznych). InnoBaltica wraz z wykonawcą – Asseco Data Systems – przygotowują się do poszerzenia testów o funkcję „optymalizacji”, w ramach której system automatycznie przy przesiadkach i wielu podróżach dziennie będzie zamieniał bilety jednorazowe na czasowe, czyli korzystniejsze cenowo dla pasażera. Z czasem statystyki mogą więc ulec zmianie.

PRIORYTET TESTÓW – USTABILIZOWAĆ SYSTEM

Jak podkreślają przedstawiciele InnoBaltiki priorytetem w obecnym, testowym etapie, jest ustabilizowanie systemu i usuwanie lub marginalizowanie pojawiających się błędów. Z perspektywy podróżującego mowa tu np. o problemach z logowaniem, zawieszających się urządzeniach, długim czasie oczekiwania na komunikat w urządzeniach, czy niepoprawnej geolokalizacji (wyświetlanie niewłaściwych przystanków). – Oczekujemy od wykonawcy wyraźnej poprawy w tych sprawach. Następnie skupimy się na przekonywaniu większej liczby pasażerów do korzystania z usług. Czynimy to metodą małych, sukcesywnie stawianych kroków – zapewnia prezes InnoBaltiki.

TESTY PUBLICZNE SYSTEMU FALA – STATYSTYKI DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 • Pełna flota pojazdów komunikacji miejskiej włączonych do systemu została osiągnięta 21 lutego 2024 r.
 • Dane uwzględniają publiczne testy systemu do dnia 18 marca 2024 r. Liczby podane są w zaokrągleniu

SYSTEM FALA NA POMORZU

 • 87 000 – suma biletów wszystkich rodzajów zakupionych w ramach testów systemu
 • kanały sprzedaży: aplikacja 11% transakcji, portal 1%, urządzenia w pojazdach (czytniki kart i falomaty) 88% 
 • struktura sprzedaży: 89% transakcji – bilety jednorazowe, 9,5% czasowe, 1,5% bilety okresowe
 • 86% operacji kartami płatniczymi na urządzeniach / 14% operacji z kontem FALA

UŻYTKOWNICY / INFRASTRUKTURA

 • 22 000 założonych kont w systemie
 • 14 500 pobrań aplikacji
 • 6 400 zamówionych/odebranych Kart FALA
 • 1 300 kart płatniczych ustawionych jako stały identyfikator do konta w systemie
 • 4 400 urządzeń dostępnych w pojazdach

SYSTEM FALA W TRÓJMIEŚCIE

 • Linie ZTM Gdańsk

48 000 biletów zakupionych w ramach Systemu FALA (wszystkie rodzaje)

 • Linie ZKM Gdynia

15 000 biletów zakupionych w ramach Systemu FALA (wszystkie rodzaje)

Skip to content