WIĘCEJ O FALI

Łatwe i szybkie planowanie podróży

Istotnym elementem systemu będzie aplikacja mobilna, która umożliwi pasażerom zaplanowanie trasy oraz pełne rozliczenie kosztów przejazdu różnymi środkami lokomocji.  Ideą, która przyświecała projektantom FALI było hasło „wsiadam i jadę” – nie muszę znać cen biletów, a i tak poniosę najniższe z możliwych koszty (system uwzględnia moje ulgi, dobiera najlepszą taryfę i jeśli jest taka możliwość, łączy bilety w taki sposób, aby dać jak najniższą sumę). Nie muszę pilnować granicy strefy lub miasta, nie muszę ściągać na telefon kilku aplikacji – innej do kupowania biletów na autobus, innej na SKM i jeszcze innej na pociągi Polregio. Nie muszę też kupować papierowych biletów właściwych dla danego miasta, odpada mi szukanie punktów sprzedaży. Jedyne, co muszę mieć, to ulubiony nośnik identyfikacji (może to być smartfon, karta komunikacyjna FALA lub własna karta płatnicza, a w ostateczności także bilet papierowy z kodem QR). Odbicie się na specjalnym kasowniku da systemowi sygnał, że wsiadam do pojazdu i opuszczam go w określonym miejscu. 

Połączenia dobrane do potrzeb podróżnych

Podróżując z FALĄ zarówno mieszkaniec Pomorza, jak i turysta, będzie mógł w trasie liczyć na podpowiedzi o dostępnych lepszych połączeniach, co zwiększy jego gwarancję dotarcia na miejsce w zakładanym czasie. Co bardzo istotne – nowy system będzie działał nie tylko na terenie Trójmiasta czy metropolii gdańskiej. Obejmie on także komunikację w mniejszych miastach – również na obrzeżach województwa. A trzeba pamiętać, że mniejsze ośrodki nie mają finansowych możliwości, aby samodzielnie wdrażać tak innowacyjne projekty. Ich systemy komunikacyjne nie są także obejmowane przez twórców komercyjnych aplikacji. W praktyce oznacza to, że np. turysta pragnący odwiedzić sztandarowe atrakcje Pomorza, jak np. zamek krzyżacki w Malborku, Muzeum Wisły w Tczewie czy zabytkowy rynek w Chojnicach nie uzyska z nich praktycznych informacji o różnych możliwościach dotarcia do celu ani nie kupi w nich biletu w sposób elektroniczny. 

Należy również pamiętać, że chociaż system FALA przygotowywany jest przede wszystkim z myślą o pasażerach i ich komforcie podróżowania, zawiera on również szereg funkcjonalności dla przewoźników i organizatorów transportu publicznego. Raporty on-line – np. o przepełnieniu danego autobusu, trolejbusu, tramwaju czy składu kolejowego, dostarczane w czasie rzeczywistym pozwolą na błyskawiczne reagowanie i np. podstawianie dodatkowych pojazdów tam, gdzie będzie taka konieczność. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach nagłych np. zagrożenia epidemiologicznego, z którymi mieliśmy jeszcze niedawno do czynienia. Z kolei raporty o pustych przejazdach pozwolą przewoźnikom dostosować wielkość autobusu czy składu do rzeczywistych potrzeb. 

Rozwiązania dla zarządzających transportem miejskim

System pozwoli też obniżyć koszt dystrybucji biletów oraz odciąży częściowo kierowców i motorniczych od konieczności ich sprzedawania. Bardzo istotne z punktu widzenia rozliczeń pomiędzy gminami będzie też jednoznaczne i przejrzyste analizowanie wpływów z opłat komunikacyjnych za usługi. 

Pojawi się również możliwość łatwego wprowadzenia wspólnych cen biletów i promocji dla kilku organizatorów, a nawet dla całego województwa – w oparciu o rzeczywiste dane przewozowe i rozliczeniowe. Możliwość generowania wielu szczegółowych raportów stanowić będzie ogromne wsparcie organizatorów w planowaniu i ulepszaniu transportu publicznego. 

Skip to content