Organizator i kontakt

Organizator konkursu – kontakt

1. Organizatorem Konkursu plastycznego „Podróż na FALI” jest InnoBaltica Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk, zarejestrowana pod numerem KRS 0000311943 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9571003404, kapitał zakładowy w kwocie 21 755 000 zł. 

2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu „Podróż na FALI” można uzyskać pod numerem tel. +48 58 712 95 14 oraz +48 58 712 95 22 lub e-mail: jl@innobaltica.pl 

3. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@innobaltica.pl 

4. Prace konkursowe wraz ze wszystkim załącznikami należy przesyłać do 19 lutego 2021 r. (włącznie): 

  • Pocztą tradycyjną na adres organizatora z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Podróż na FALI” 
    InnoBaltica Sp. z o.o.
    ul. Równa 19/21,
    80-067 Gdańsk 
  • Pocztą elektroniczną na adres: konkurs@innobaltica.pl, z dopiskiem w tytule maila: Konkurs “Podróż na FALI”
  • Prace można również dostarczyć osobiście pod adres organizatora.
Skip to content