Coraz bliżej do startu Szkoły Nowoczesnego Pasażera

Trwają przygotowania do wdrożeniu systemu FALA, który da szereg wygodnych rozwiązań dla pasażerów z całego województwa, a także umożliwi regionalne podróżowanie pociągiem, tramwajem i autobusem. Co ważne – bez znajomości ponad 100 taryf komunikacyjnych obowiązujących w różnych miastach i konieczności kupna kilku biletów. W ramach projektu unijnego zrealizowany zostanie też program edukacyjny: Szkoła Nowoczesnego Pasażera, który dotrze do tysięcy mieszkańców Pomorza.

Szkoła Nowoczesnego Pasażera, zakrojony na szeroką skalę program w województwie pomorskim, będzie edukował kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Będzie on realizowany długofalowo w każdej gminie, która wdraża system FALA. Program jest niezwykle potrzebny i nie mniej ważny jak prace informatyczne nad systemem czy montaż tysięcy falomatów (czytników).

Innobusy edukują i zapewniają obsługę pasażerów FALI

W ostatnich dniach zostały odebrane dwa nowe pojazdy – tzw. innobusy, które są jednym z kluczowym elementów programu. Innobusy, pełniące funkcję mobilnych punktów obsługi klienta, mają taką samą funkcjonalność jak stacjonarne punkty systemu FALA, uzupełnioną o wersję demonstracyjną. Oznacza to, że można te pojazdy wykorzystać wszędzie, tam, gdzie można nimi dojechać, czyli np. placówki szkolne, ale także podczas imprez plenerowych.   Atutem innobusów jest ich mobilność. Mogą być wykorzystane do obsługi pasażerów każdego dnia w innym miejscu. Będzie to miejsce do przeprowadzania m.in. akcji informacyjno-szkoleniowych czy mobilnej sprzedaży biletów. W Innobusie założymy również konto w systemie Fala i zamówimy kartę.

Program edukacyjny, w tym zakup innobusów, w 72% jest finansowany z pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Dzięki temu nie wpływa to na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w regionie. Edukacja oraz informacja są obowiązkowymi i nieodłącznymi zadaniami w ramach każdego projektu unijnego. W przypadku systemu FALA program zatwierdziło Centrum Unijnych Projektów Transportowych na etapie wnioskowania o dofinansowanie ze środków europejskich (w roku 2019).

Zakup i przystosowanie dwóch pojazdów do działań edukacyjnych, a także zaaranżowanie w nich Mobilnych Punktów Obsługi Klienta systemu FALA, pozwoli działać regionalnie i elastycznie. Mając na uwadze, że takie działania będą prowadzone przez kilka najbliższych lat, długoterminowy wynajem pojazdów byłby nieopłacalny, dlatego zdecydowano by sfinansować i zakupić je z funduszy europejskich. 

3500 godzin lekcyjnych o bezpieczeństwie w podróży, pierwszej pomocy oraz o FALI

Innobusy ruszą do pracy w kwietniu br. W pierwszej turze InnoBaltica przewidziała 3500 godzin zajęć lekcyjnych z edukacji w zakresie systemu FALA, promowania proekologicznych postaw czy jakże istotnego zagadnienia-udzielania pierwszej pomocy. Pracujemy również nad kolejnymi etapami programu. Nasze ekipy pojawią się innobusami nie tylko przy szkołach, ale i w przedszkolach, domach kultury, w placówkach opiekuńczych, a także w popularnych miejscach publicznych. Serdecznie zapraszamy do spotkania z systemem FALA, także dorosłych czy całe rodziny. Służymy informacjami, wyjaśnieniami, praktycznymi poradami ułatwiającymi korzystanie z systemu FALA. Zaprezentujemy możliwości systemu i wygodnych rozwiązań dla małych i dużych pasażerów. Zależy nam, aby mieszkańcy Pomorza samodzielnie wypróbowali „Falę”.

Kolejne działania w ramach Szkoły Nowoczesnego Pasażera są w przygotowaniu. Aktualnie trwa przetarg na wykonawcę zajęć edukacyjnych. Innobusy dostarczone zostały w ramach umowy zawartej z Głównym Wykonawcą systemu FALA i stanowią składową całego zamówienia. Wartość netto za dwa pojazdy to 690 628,36 zł.

Skip to content