SYSTEM FALA PRZESZEDŁ ODBIÓR TECHNICZNY. UDANE TESTY W LĘBORKU

Zakończył się kolejny etap przygotowań systemu FALA. Innowacyjny projekt dla transportu publicznego w województwie pomorskim przeszedł tzw. odbiór techniczny. Zgodnie z zapowiedzią, samorządowa spółka InnoBaltica (odpowiedzialna za wdrożenie FALI), opracowuje teraz harmonogram stopniowego udostępniania systemu pasażerom, który zostanie przedstawiony do końca lipca 2023 roku.

Głównym sprawdzianem były czerwcowe testy systemu w Lęborku (w tzw. warunkach rzeczywistych), które wypadły pozytywnie. W praktyce oznaczało to, że specjaliści InnoBaltiki, wykonawcy – Asseco Data Systems oraz zewnętrzni eksperci weryfikowali system FALA uruchomiony w środkach komunikacji miejskiej. Korzystali z niego, wcielając się w różne role: pasażerów, pracowników Punktu Obsługi Klienta, a także kontrolerów biletów.

– Postawiliśmy wyśrubowane oczekiwanie: wszystkie funkcjonalności oprogramowania i narzędzi technicznych miały działać z 99% poprawnością. Osiągnęliśmy ten poziom. To kamień milowy w projekcie, ponieważ zamknęliśmy tym samym jego jedenasty, przedostatni etap, który skrótowo określamy „odbiorem technicznym”. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że można realnie szykować się do stopniowego uruchamiania FALI w regionie – wyjaśnia Radomir Matczak, prezes zarządu InnoBaltiki.

Specjaliści spółki podkreślają jednocześnie, że „zamknięte” testy lęborskie przyniosły cenną wiedzę. FALA nie była dostępna dla ogółu pasażerów, a jedynie dla grupy testerów. Wnioski z testów przełożą się na poprawę organizacji usług, na usprawnienie systemu informatycznego czy też na lepszą współpracę z organizatorami transportu i przewoźnikami.

Równolegle InnoBaltica prowadzi szereg innych prac. Czynione są ustalenia merytoryczne z gminami, a także uzgodnienia techniczne z PKP. Trwają już montaże falomatów i czytników kart na stacjach kolejowych. Niebawem wystartują też dodatkowe testy systemu (związane m.in. z jego wydajnością, bezpieczeństwem oraz przyjaznością dla pasażerów). – Nadchodzi czas na działanie w szerszej skali, na wyjście do mieszkańców Pomorza. W oparciu o szlifowany właśnie plan wdrażania FALI ruszymy małymi, konsekwentnymi krokami. To pionierskie przedsięwzięcie w Polsce, bardzo złożone, więc pośpiech nie jest wskazany. Najważniejsza jest jakość i niezawodność nowej usługi. Wkrótce zaproponujemy ramowe kalendarium uruchomienia FALI w regionie – zapewnia Radomir Matczak.

Skip to content