ROZPOCZYNAJĄ SIĘ MONTAŻE URZĄDZEŃ NA STACJACH PKP

Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za wdrożenie systemu FALA w województwie pomorskim, wykonała ważny krok w kierunku pozytywnego sfinalizowania projektu. Po podpisaniu stosownych umów rozpoczną się prace budowlane oraz montaże falomatów i czytników na stacjach pierwszej linii zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe (PLK). Zadania „kolejowe” w ramach FALI będą sfinalizowane w tym roku.

Z systemu FALA korzystać będą pasażerowie na terenie całego województwa. Oznacza to, że system „dotrze” w sumie do 205 stacji i przystanków kolejowych.

– Osiem z nich obejmuje linie PKM i tam zakończyliśmy już montaże. Blisko finiszu jesteśmy też na infrastrukturze SKM, która ma 22 stacje. Głównym wyzwaniem jest jednak aż 175 lokalizacji podlegających pod PKP/PLK. Przeprowadzanie uzgodnień z naszymi partnerami jest skomplikowane. Czynimy jednak postępy i z satysfakcją odnotowujemy gotowość do rozpoczęcia instalacji na pierwszej linii – wyjaśnia Radomir Matczak, prezes zarządu InnoBaltiki.

Prace obejmą linię 201 (w zakresie Gdynia Stadion – Kościerzyna). W lipcu planowany jest start montażu urządzeń na kolejnej linii PKP.

– Warto podkreślić, że w komunikacji miejskiej nasze biletomaty, które nazywamy falomatami, oraz czytniki do zgłoszenia początku podróży, są w środku w pojazdach. Natomiast w przypadku podróży koleją nasze urządzenia będą do dyspozycji na peronach. To wygodne i sprawdzone rozwiązanie – mówi Paweł Kondzielewski, dyrektor projektu w InnoBaltice.

W toku są uzgodnienia dla kolejnych lokalizacji kolejowych. Część z nich musi być dodatkowo uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Po uruchomieniu systemu FALA pasażerowie będą mieli zagwarantowaną dostępność biletomatów na niemal każdym przystanku i stacji, co pozwoli im uniezależnić się od godzin prac kas dworcowych czy konieczności zakupu biletu u konduktora. Przyłożenie karty płatniczej lub karty FALA do czytnika na peronie (przy wsiadaniu do pociągu) umożliwi również rozpoczęcie tzw. „podróży dynamicznej”. W takim wariancie system sam naliczy właściwy bilet po zakończeniu podróży.

Równolegle do prac na kolei system FALA testowany jest aktualnie przez ekspertów w ramach komunikacji miejskiej w Lęborku.

Skip to content