Umowa z wykonawcą systemu FALA została podpisana

W poniedziałek, 14 czerwca 2021 godz. 13.40 na terenie węzła PKM Gdańsk Jasień została podpisana umowa z głównym wykonawcą systemu FALA. System FALA (którego techniczna nazwa to Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności) jest zintegrowanym systemem poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim wraz z jednolitą informacją pasażerską na obszarze całego województwa pomorskiego.

Głównym wykonawcą tego zaawansowanego narzędzia technologicznego będzie konsorcjum firm: Asseco Data Systems S.A. oraz AEP Ticketing Solutions z Włoch, które zostało wyłonione w drodze przetargu. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości.

System FALA (którego techniczna nazwa to Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności) jest zintegrowanym systemem poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim wraz z jednolitą informacją pasażerską na obszarze całego województwa pomorskiego.

Głównym wykonawcą tego zaawansowanego narzędzia technologicznego będzie konsorcjum firm: Asseco Data Systems S.A. oraz AEP Ticketing Solutions z Włoch. Zostało ono wyłonione w drodze przetargu przez spółkę InnoBaltica, która realizuje wdrożenie systemu FALA na Pomorzu.

– System FALA to przedsięwzięcie, jakiego w Polsce jeszcze nie było – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jedna platforma elektroniczna połączy sieć kolejową i komunikację miejską w całym województwie pomorskim.

W ramach systemu FALA przygotowana zostanie platforma, w której tworzone będą konta pasażerów. Zakłada się, że docelowo będzie to ok. 2,5 mln kont.  System zawierać będzie także informacje o cenach biletów, rozkładach jazdy, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów – tak, aby zapewnić obsługę rozliczenia ogromnej liczby usług transportowych w każdej chwili działania transportu publicznego.

Aplikacja pozwoli automatycznie rozliczyć przejazdy pasażera dzięki sieci walidatorów (czytników), które rozmieszczone będą w autobusach, tramwajach, trolejbusach oraz na stacjach i przystankach kolejowych. Pasażer, wsiadając do pojazdu, zobowiązany będzie do „meldowania się” w nim poprzez zbliżenie identyfikatora, np. swojej karty lub smartfonu do kasownika albo do zacheckowania się w aplikacji.

Podróżując z FALĄ, zarówno mieszkaniec Pomorza, jak i turysta, będzie mógł w trasie liczyć na podpowiedzi o dostępnych lepszych połączeniach, co zwiększy jego gwarancję dotarcia na miejsce w zakładanym czasie. Co bardzo istotne – nowy system będzie działał nie tylko na terenie Trójmiasta czy metropolii. Obejmie on także komunikację w mniejszych miastach Pomorza – również na obrzeżach województwa. A trzeba pamiętać, że mniejsze ośrodki nie mają finansowych możliwości, aby samodzielnie wdrażać tak innowacyjne projekty. Ich systemy komunikacyjne zazwyczaj nie są także obejmowane przez twórców komercyjnych aplikacji.

System będzie także dostarczał on-line szereg różnych danych transportowych organizatorom transportu publicznego oraz przewoźnikom. Będą to m.in. informacje o potokach pasażerskich, o stopniu napełnienia pojazdów będących aktualnie na trasach itp. Dzięki temu podmioty zarządzające komunikacją dostaną narzędzie ułatwiające im błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na drogach, precyzyjne rozliczenia i długoterminowe analizy.

– Ostateczny harmonogram realizacji zadania zostanie przyjęty w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy, a więc od dzisiaj, jednak już teraz wiadomo, że pasażerowie będą mogli korzystać z pierwszych funkcjonalności systemu FALA w połowie przyszłego roku – podsumował przewidywany harmonogram wdrożenia Marcin Stefański, prezes spółki InnoBaltica.

– Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do realizacji tak innowacyjnego projektu, jakim jest system FALA – mówił Andrzej Dopierała, prezes Zarządu Asseco Data Systems S.A. –  Dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie z naszym sprawdzonym konsorcjantem, firmą AEP Ticketing Solutions, dostarczyć mieszkańcom Pomorza rozwiązanie, które podniesie komfort korzystania z komunikacji publicznej na terenie całego województwa. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji złożonych projektów informatycznych o dużej skali, a z naszych systemów korzysta ponad 200 samorządów w Polsce. Jesteśmy także dostawcą rozwiązań cyfrowej infrastruktury miejskiej oraz systemów poboru opłat i te wszystkie doświadczenia będziemy wykorzystywać w realizacji projektu FALA.

Aby pokazać skalę zjawiska, jakim będzie system FALA, warto przypomnieć, że na terenie województwa pomorskiego znajduje się w sumie ok. 10 tys. przystanków autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, ponad 200 stacji i przystanków kolejowych, a przedsiębiorstwa i zakłady komunikacji miejskiej przewożą każdego roku ponad 300 mln pasażerów.

Na Pomorzu można kupić aktualnie ok. 100 różnych biletów (biorąc pod uwagę różne rozwiązania taryfowe). Są bilety godzinne, jednoprzejazdowe, 24-godzinne, 72-godzinne, nocne, weekendowe, na linie pospieszne, na określoną liczbę przystanków, na określony odcinek trasy, imienne i na okaziciela, jednostrefowe i na kilka stref… I do tego kilkadziesiąt różnych uprawnień do ulg, które również nie są takie same u różnych organizatorów i emitentów biletów.

System FALA zawierać będzie informacje o wszystkich tych cenach biletów, rozkładach jazdy, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, lokalizacjach przystanków itp.  Zainstalowanych zostanie ponad 5300 walidatorów w ok. 1000 pojazdach komunikacji miejskiej (autobusach, trolejbusach i tramwajach) oraz ponad 800 czytników na przystankach kolejowych.

W każdej godzinie szczytu, system FALA rozliczy blisko 500 tys. przejazdów.

Skip to content