Unieważnienie przetargu na pomorski bilet Fala

20 grudnia 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg otwarty na Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla organizatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej. 

Upraszczając nazwę – jest to przetarg na wykonawcę pomorskiego, zintegrowanego biletu FALA, który umożliwi pasażerom podróżowanie na jednym elektronicznym bilecie po całym województwie. Będzie to drugie postepowanie na przygotowanie i wdrożenie tego systemu. 

16 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 minął termin składania ofert w postępowaniu (prowadzonym w formie przetargu ograniczonego). Przetarg został jednak unieważniony, ponieważ oferty wpłynęły po terminie wskazanym w dokumentacji. 


W nowym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia nie będzie się różnił od pierwotnego w zakresie wymagań technicznych. Zmodyfikowane będą natomiast niektóre zapisy formalne. 

Według harmonogramu nowego przetargu potencjalni wykonawcy systemu będą mieli czas na nadsyłanie ofert do połowy lutego. Ze względu na złożoność procesu badania i oceny ofert, a także przy założeniu bezpiecznych terminów na procedury odwoławcze, zakłada się, że wykonawca zostanie wyłoniony pod koniec marca 2020 roku, natomiast umowa z nim zostanie podpisana w maju 2020 roku. 

Przypomnijmy: pomorski bilet FALA to nowoczesny system płacenia za przejazdy w komunikacji zbiorowej. Wykorzystanie nowych technologii pozwoli na zautomatyzowanie działań związanych z rozliczaniem podróży od strony pasażera, organizatora transportu i przewoźnika. Będzie to jeden z najbardziej innowacyjnych zintegrowanych systemów płacenia za przejazdy w transporcie publicznym. Utworzony zostanie wysoko zaawansowany technologicznie system, w którym znajdą się m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, rozkładach jazdy. 

System będzie zawierał aplikację bilingową, która pozwoli rozliczyć pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. Identyfikacja ta będzie wymagała od pasażera odbijania się w pojeździe lub na przystanku kolejowym na specjalnym czytniku (walidatorze). Istotnym elementem systemu będzie też aplikacja mobilna, która będzie umożliwiała zaplanowanie trasy oraz pełne rozliczenie kosztów przejazdu różnymi środkami lokomocji. 

Wykonawca systemu poza przygotowaniem informatycznej części, odpowiedzialny będzie także za montaż blisko 500 urządzeń walidujących (kasowników) na przystankach kolejowych, 4870 urządzeń w pojazdach, przygotowanie 300 tys. specjalnych kart (nośników identyfikacji NFC) i wyposażenie ok. 30 punktów obsługi klienta.

Skip to content