Zasady podróżowania z FALĄ w Chojnicach

Poniżej prezentujemy zasady podróżowania po kolejnym mieście w którym działa system FALA.

1. Jak podróżować w Chojnicach w systemie FALA?

W systemie FALA można podróżować na dwa sposoby:
OSOBA POSIADAJĄCA KONTO FALA
(założone w portalu na stronie systemfala.pl) rozpoczyna podróż z Kartą FALA lub kartą płatniczą przypisaną do systemu FALA jako identyfikator, przykładając ją do czytnika/falomatu na wejściu do pojazdu i wyjściu z pojazdu, dokonując tym samym rejestracji wejścia i wyjścia-tzw. check-in/check-out. Jest to czynność równoznaczna z zawarciem umowy przewozu.
OSOBA NIEPOSIADAJĄCA KONTA FALA
podróżuje, przykładając kartę płatniczą do czytnika/falomatu na wejściu i na wyjściu z pojazdu, a jeśli chce, aby zostały naliczone przysługujące jej ulgi, korzysta z falomatu i wybiera odpowiednie bilety ulgowe. W docelowej wersji systemu FALA, który do 15 grudnia 2023 jest w fazie rozruchu publicznego, będą dostępne jeszcze (do wyboru) inne możliwości zakupu biletów. Bieżące informacje dostępne są w portalu na stronie systemfala.pl

2. Co oznacza w Chojnicach rejestracja wejścia do i wyjścia z pojazdu, tzw. „check-in/check-out”?

Rejestracji wejścia i wyjścia dokonują pasażerowie, którzy nie posiadają biletu miesięcznego.
REJESTRACJA WEJŚCIA (check-in)
to czynność wykonywana przez pasażera polegająca na niezwłocznym i skutecznym zbliżeniu Karty FALA/karty płatniczej do falomat/czytnika w pojeździe. Odczyt karty zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym i odpowiednią informacją na urządzeniu.
REJESTRACJA WYJŚCIA (check-out)
to czynność wykonywana przez pasażera, polegająca na skutecznym zbliżeniu Karty FALA/karty płatniczej do falomatu/czytnika w pojeździe. Czynność tę wykonać należy przed przystankiem, na którym pasażer chce wysiąść. Odczyt karty zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym i odpowiednią informacją na urządzeniu. W przypadku braku rejestracji wyjścia system naliczy bilet na strefę A+B+C.

Rejestracji wejścia/wyjścia mogą dokonywać także pasażerowie niezarejestrowani (np. turyści). Robią to za pomocą własnej karty płatniczej. Osoby te mogą też skorzystać z innej opcji (bez check-in/check-out), kupując konkretny bilet na ekranie dotykowym falomatu – wtedy pasażer nie rejestruje się ani przy wejściu, ani przy wyjściu z autobusu.

UWAGA!

1.Pasażerowie posiadający bilet okresowy nie mają obowiązku rejestrować wejścia ani wyjścia z pojazdu.

3. Czym są falomaty i czytniki?

Są to żółto-czarne urządzenia służące do realizacji podróży i zakupu biletów. Zamontowane zostały w każdym pojeździe miejskim na terenie województwa pomorskiego. W przyszłości będą również dostępne na peronach i stacjach kolejowych. Każde urządzenie FALA oznaczone jest logotypem województwa oraz znakiem graficznym FALA.
FALOMAT
umożliwia przede wszystkim:
a) rejestrację wejścia i wyjścia poprzez zbliżenie
Karty FALA lub karty płatniczej
b) zakup biletu na ekranie dotykowym
c) sprawdzenie środków dostępnych w ePortmonetce
CZYTNIK
umożliwia wyłącznie rejestrację wejścia i wyjścia poprzez przykładanie Karty FALA lub karty płatniczej przy rozpoczęciu/zakończeniu podróży. Falomaty znajdują się w połowie długości autobusu natomiast czytniki przy drzwiach wejściowych pojazdów komunikacji miejskiej.

4. Gdzie znajduje się Punkt Obsługi Klienta (POK) w Chojnicach?

Punkt Obsługi Klienta w systemie FALA znajduje się przy ul. Angowickiej 53.
Punkt dodatkowo oznaczony został logo FALA. POK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 14:00.

5. Jakie sprawy można załatwić w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w Chojnicach?

W POK W SYSTEMIE FALA MOŻNA:

  • założyć konto FALA
  • zamówić Kartę FALA na adres domowy lub do POK
  • zasilić ePortmonetkę (kartą płatniczą)
  • podłączyć własną kartę płatniczą jako identyfikator w systemie FALA
  • pozyskać dodatkowe informacje dot. działania systemu FALA
  • kupić bilet okresowy (płatność gotówką lub kartą płatniczą)

6. Czy pasażer korzystający z bezpłatnych przejazdów w Chojnicach powinien założyć konto FALA i zamówić Kartę FALA?

Nie ma takiego obowiązku. W momencie kontroli wystarczy okazać dokument, który potwierdzi uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Karta FALA przyda się jednak w podróżowaniu po województwie pomorskim.

7. Dlaczego warto założyć konto w systemie FALA?

Konto w systemie FALA umożliwia zamówienie bezpłatnej Karty FALA, z pomocą, której podróżujący będą mogli przemieszczać się transportem miejskim w ramach całej siatki połączeń obsługiwanej przez MZK Chojnice w strefie A, B i C. Posiadacze Karty FALA lub konta FALA powiązanego z własną kartą płatniczą mają wszystkie bilety w jednym miejscu, nie muszą szukać punktów sprzedaży biletów papierowych. Korzystając z systemu FALA, podróżni mogą kupić bilet w urządzeniach w pojazdach (docelowo też na peronach oraz poprzez portal i aplikację) bez konieczności posiadania ich papierowych odnośników. W przyszłości system FALA ułatwi zakup biletów kolejowych w obszarze całego województwa, a także ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej, np. w Trójmieście, Wejherowie, Słupsku czy Pucku lub Władysławowie.

8. Gdzie można kupić bilet jednorazowy dla siebie na podróże w Chojnicach?

Posiadacze konta FALA mogą kupić bilet jednorazowy na wszystkie strefy:
a) poprzez zbliżenie Karty FALA do czytnika lub falomatu wchodząc do pojazdu i wychodząc z pojazdu
b) poprzez zbliżenie karty płatniczej do czytnika lub falomatu wchodząc do pojazdu i wychodząc z pojazdu
c) u kierowcy za gotówkę (bilet drukowany, który nie wymaga skasowania i dotyczy kursu tego autobusu, w którym aktualnie znajduje się pasażer)

Osoby, które nie posiadają konta w systemie FALA mogą nabyć bilet jednorazowy:
a) u kierowcy za gotówkę
b) mogą korzystać z urządzeń FALA: falomatów i czytników,
wykorzystując do zakupu biletów własną kartę płatniczą

9. Czy w systemie FALA będzie można kupić karnety 6-przejazdowe?

Nie, karnety będą dostępne w dotychczasowych kanałach sprzedaży.

10. Czy osoby nieposiadające konta FALA mogą korzystać z urządzeń FALA?

Tak. Osoby te mogą opłacić swoją podróż, przykładając kartę płatniczą do falomatu lub czytnika przy wejściu/wyjściu z pojazdu (check-in/check-out). Alternatywnie, mogą one dokonać zakupu konkretnych biletów za pomocą falomatu (na ekranie dotykowym).

11. Gdzie pasażer może kupić bilet jednorazowy dla siebie i dla współpasażera lub na bagaż, psa czy rower?

Poprzez falomat znajdujący się w połowie długości pojazdu. Potrzebne bilety wybiera się na ekranie dotykowym. Kupując, można korzystać zarówno z Karty FALA, jak i z karty płatniczej. Dodatkowo będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych – normalnych drukowanych u kierowcy.

12. Gdzie pasażer posiadający bilet miesięczny może kupić dodatkowy bilet jednorazowy dla współpasażera lub na bagaż, psa czy rower?

Poprzez falomat, czyli urządzenie znajdujące się w połowie pojazdu. Dodatkowo w Chojnicach będzie możliwość zakupu biletu drukowanego –j ednorazowego, normalnego u kierowcy.

13. Gdzie można kupić bilet miesięczny na strefę A, B lub C?

a) w portalu na stronie systemfala.pl
b) poprzez falomat, czyli urządzenie znajdujące się w połowie
długości pojazdu
c) w Punkcie Obsługi Klienta

14. Czy po zwrocie biletu okresowego w systemie FALA pasażer otrzyma fakturę korygującą?
Jak i gdzie?


Fakturę korygującą pasażer otrzyma po zgłoszeniu takiej dyspozycji poprzez
infolinię systemu FALA lub poprzez portal na stronie systemfala.pl

15. Jak wygląda kontrola biletów w systemie FALA?

Kontrolerzy będą wyposażeni w urządzenia umożliwiające sprawdzenie zarówno biletu zakupionego poprzez Kartę FALA jak i kartę płatniczą, jak i biletu papierowego z kodem QR. Urządzenie wskaże, które bilety zostały zakupione i przypisane do danego konta.

16. Jak zamówić Kartę FALA i czy jest ona bezpłatna?

Pierwsza Karta FALA jest bezpłatna. Po upływie pięciu lat Karta FALA może zostać wymieniona na nową (bezkosztowo). Zamówić ją można poprzez portal na stronie systemfala.pl lub w POK. Karta będzie dostarczona do skrzynki pocztowej (na wskazany adres) lub możliwa do odebrania w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w Chojnicach. W POK będzie można również zamówić Kartę FALA.

17. Jaki bilet zostanie naliczony,jeśli pasażer przyłoży Kartę FALA lub kartę płatniczą do czytnika, bez uprzedniego indywidualnego wyboru biletu poprzez ekran dotykowy na falomacie?

System naliczy bilet jednorazowy normalny.
Zależnie od tego, gdzie nastąpi check-out, czyli rejestracja wyjścia, będzie to bilet dla strefy A lub A+B lub A+B+C.

18. Na jakim obszarze oprócz miasta Chojnice aktualnie działa systemem FALA?

System FALA funkcjonuje w strefie A, B i C.
Strefa miejska A obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Chojnice oraz przystanki: Topole, Chojnaty Lipienice, Lasek Miejski Wybudowanie, Chojniczki Św. Huberta, Pawłówko Rondo, Galeria „BP”. Strefy poza miastem: Strefa B (dla miejscowości): Angowice, Charzykowy, Chojniczki, Ciechocin, Cołdanki, Czartołomie, Doręgowice, Funka, Granowo, Jakubowo, Jarcewo, Jeziorki, Klawkowo, Klosnowo, Kłodawa, Krojanty, Lichnowy, Moszczenica, Nieżychowice, Nowa Cerkiew, Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Pawłówko, Powałki, Racławki, Silno, Sławęcin, Stary Młyn, Szlachetna, Wolność, Zbeniny;
Strefa C (dla miejscowości): Bachorze, Chociński Młyn, Gockowice, Kokoszka, Kopernica, Kruszka, Lotyń, Małe Swornegacie, Melanowo, Melanówek, Objezierze, Sternowo, Swornegacie.

Skip to content