Badania na Półwyspie Helskim

Tory na półwyspie helskim
Badania transportowe na Półwyspie Helskim

Od 12 sierpnia 2019 r. w ramach projektu System BIT dla województwa pomorskiego prowadzane są ankiety wśród osób podróżujących po Półwyspie Helskim. Ich celem jest zebranie danych niezbędnych do podjęcia działań, które pozowolą na poprawę sytuacji komunikacyjnej w tej części Polski i ochronę środowiska naturalnego.

Liczba turystów odwiedzających Półwysep Helski rośnie z roku na rok, w związku z tym zwiększa się także liczba samochodów na danym obszarze w okresie letnim. Doprowadza to do stopniowego zanieczyszczania i niszczenia ekosystemu wód zatoki, a także fauny i flory półwyspu. W związku z powyższym jednym z działań podejmowanych przez spółkę InnoBaltica przy współfinansowaniu ze środków programu Horyzont 2020 w ramach instrumentu ELENA jest badanie zachowań transportowych mieszkańców i turystów na Półwyspie Helskim w okresie letnim.

Związane jest ono z realizacją zadania pn.: „Model optymalizacji podsystemu transportowego w celu zapewnienia dostępu do Półwyspu Helskiego przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb w zakresie ochrony obszaru NATURA 2000”(„Model to optimise the transport sub-system also to ensure access to the Hel Peninsula while respecting NATURA2000 conservation needs”). 

Celem badania ankietowego jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców oraz turystów danego obszaru. Chcemy dowiedzieć się, ile osób podróżuje w ciągu typowego dnia tygodnia oraz jak wiele czasu zajmują dane podróże. Ciekawią nas też motywacje odbywanych podróży i przyczyny wyboru danego środka transportu, ale także miejsca w których rozpoczyna się wyprawa i gdzie jest jej punk docelowy. 
Ankiety przeprowadzane są od 12 do 1 września 2019 roku.

Skip to content