O spółce InnoBaltica

InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku to firma, której misją jest wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych mających bezpośredni wpływ na jakość życia ludzi. 

Najważniejszym aktualnie projektem jest wprowadzenie na terenie całego województwa pomorskiego systemu Fala – ujednoliconego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, a także przejrzystego systemu informacji pasażerskiej.

Czerpiemy doświadczenie przede wszystkim z dwóch źródeł – powstaliśmy bowiem na bazie inkubatora innowacyjności, jakim firma InnoBaltica była do połowy 2017 roku oraz Biura Integracji Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Rozwiązania wypracowane przez obydwa podmioty oraz zespół specjalistów posiadających bogate doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych projektów pozwalają nam zakładać, że już wkrótce Pomorze będzie miało w pełni funkcjonujący System FALA – czyli najnowocześniejszy system poboru opłat za przejazdy transportem publicznym w Polsce. 

 

Realizowane projekty

Projekt PZUM

Projekt PZUM

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM), która pozwoli optymalnie zaplanować i opłacić podróż koleją (SKM i PR) oraz komunikacją lokalną na obszarze, na którym realizowane są kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze aglomeracyjnym lub wojewódzkim.

Interconnect

Projekt Interconnect

Województwo pomorskie ma szczególne położenie na mapie Polski. Jest jednym z okien na Morze Bałtyckie. To z tego terenu mieszkańcy i turyści wyruszają w świat – o ile wybierają drogę morską. Pewne jest jednak, że ten korytarz, który pozwala na transport wodny, a co za tym idzie na inicjowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami leżącymi nad Bałtykiem, nie jest jeszcze dostatecznie wykorzystywany.

System BIT

System BIT

Celem projektu „System BIT dla województwa pomorskiego” jest udoskonalenie i usprawnienie integracji systemu transportu publicznego poprzez wdrożenie spójnego, innowacyjnego i przyjaznego dla użytkownika systemu biletowego, opracowanie wytycznych dla informacji pasażerskiej oraz wdrożenie dużego, innowacyjnego programu udostępniania rowerów z myślą o poprawie jakości usług w zakresie mobilności.

NASZ ZESPÓŁ

ZARZĄD

Planowanie strategiczne, kontrola nad realizacją zadań, harmonogramami oraz finansami.
Kontakt: innobaltica@innobaltica.pl

IT ORAZ TECHNOLOGIE

Projektowanie, opracowywanie wymagań technicznych i informatycznych kontrola nad pracami wykonawców, odbiory techniczne.
Kontakt: pmo@innobaltica.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czuwanie nad zgodnością wszelkich działań spółki z ustawą Prawo zamówień publicznych
Kontakt: zamowienia@innobaltica.pl

PROMOCJA I EDUKACJA

Prezentowanie działań spółki na zewnątrz, współpraca z mediami, edukowanie przyszłych użytkowników systemu FALA.
Kontakt: cm@innobaltica.pl

FINANSE

Dbałość o prawidłowy przebieg pozyskiwania środków na realizację projektów oraz dokładne i terminowe rozliczanie wydatków.
Kontakt: ac@innobaltica.pl

KONTROLING I ANALIZY

Prowadzenie badań i opracowywanie raportów pozwalających na prowadzenie innowacyjnej działalności.
Kontakt: innobaltica@innobaltica.pl

Interconnect - międzynarodowa współpraca

Galeria

InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS: 0000311943
NIP: 9571003404
REGON: 220639884

InnoBaltica podchodzi poważnie do zagadnienia prywatności użytkowników swojego serwisu. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane osobowe tutaj zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy znajdziesz tutaj.

InnoBaltica Sp. z o.o.

ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk
Polska

Telefon: +48 58 712 99 00
E-mail: innobaltica@innobaltica.pl

Infolinia Systemu FALA+48 585 733 585
E-mail: info@systemfala.pl