System BIT dla województwa pomorskiego

Celem projektu „System BIT dla województwa pomorskiego” jest udoskonalenie i usprawnienie integracji systemu transportu publicznego poprzez wdrożenie spójnego, innowacyjnego i przyjaznego dla użytkownika systemu biletowego, opracowanie wytycznych dla informacji pasażerskiej na poziomie systemu oraz wdrożenie dużego, innowacyjnego programu udostępniania rowerów z myślą o poprawie dostępności, mobilności i jakości usług w zakresie mobilności. 
 
Podjęcie realizacji tych projektów wymaga wykonania szeregu usług rozwoju projektu: 
  • W zakresie systemu biletowego: studia wykonalności, studia projektowe, inwentaryzacje, ocena rynku, analiza zbierania i ochrony danych oraz opracowanie dokumentacji przetargowej (technicznej, prawnej i ekonomicznej). 
  • W zakresie systemu udostępniania rowerów: studia wykonalności, ocena rynku, opracowywanie dokumentacji przetargowej łącznie z umową z operatorem. 
  • W zakresie systemu informacji pasażerskiej: opracowanie koncepcji innowacyjnego, spójnego systemu, który ma być wdrożony na wszystkich terminalach.  

Analiza marketingowa

Opracowanie jest efektem akcji, której podstawą były spotkania z mieszkańcami Pomorza, podczas których ankieterzy pozyskiwali informacje od pasażerów i potencjalnych pasażerów transportu publicznego.

CZYTAJ

Galeria

Napisz do nas

InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000311943
NIP: 9571003404
REGON: 220639884

InnoBaltica podchodzi poważnie do zagadnienia prywatności użytkowników swojego serwisu. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane osobowe tutaj zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy znajdziesz tutaj.