Metryczka projektu

ANEKS nr POIS.05.02.00-00-0040/18-03 – data podpisania 10.01.2023

Całkowita wartość projektu: 153 035 040,06

Kwota wydatków kwalifikowanych: 106 666 666,65 zł

Kwota dofinansowania: 90 666 666,65 zł

The main service of the Operational Programme Infrastructure and Environment: www.pois.gov.pl Electronic application system via a dedicated website: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci Mechanism for reporting potential irregularities or fraud in the use of EU funds: Detailed information: www.cupt.gov.pl Form on the website of the Ministry of Investment and Development: www.mrr.gov.pl Adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Skip to content