Metryczka projektu

Umowa nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00 z dnia 2019.09.24
Aneks nr 1 POIS.05.02.00-00-0040/18-01 z dnia  2022.08.16
Aneks nr 2 POIS.05.02.00-00-0040/18-02 z dnia 2023.09.29
Aneks nr 3 POIS.05.02.00-00-0040/18-03 z dnia  2024.01.15

Całkowita wartość projektu: 153 035 040,06

Kwota wydatków kwalifikowanych: 106 666 666,65 zł

Kwota dofinansowania: 90 666 666,65 zł

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci Mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych: Informacje szczegółowe: www.cupt.gov.pl Formularz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.mrr.gov.pl Adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Skip to content