Pomorska ELENA projektem flagowym

Pomorska ELENA została uznana za projekt flagowy

Pomorski projekt ELENA został uznany za projekt flagowy, a jego twórców zaproszono do zaprezentowania go podczas Forum Inwestycyjnego Prezydentów i Burmistrzów, które odbędzie się w dniach 19-20 lutego w Brukseli. 

Wydarzenie to ma zgromadzić około 400 przedstawicieli władz publicznych, instytucji biznesowych i finansowych. Celem jest pokazanie konkretnych i udanych przykładów innowacyjnego planowania działań wpływających na zrównoważone wykorzystanie energii

Decyzja o wytypowaniu pomorskiego projektu do zaprezentowania w ramach bloku tematycznego „Finansowanie mobilności w miastach” poprzedzona została konsultacjami z zespołem ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego i rekomendowana przez to właśnie grono ekspertów, co odczytujemy jako zaszczyt i wyróżnienie.

Przypomnijmy: po raz pierwszy w Polsce udało się uzyskać unijne pieniądze z instrumentu finansowego ELENA (European Local ENergy Assistance). Beneficjentem pozyskanych środków jest spółka InnoBaltica z Gdańska, która kontynuuje prace Biura Integracji Transportu Urzędu Marszałkowskiego, składającego wniosek o te środki jeszcze w 2017 roku. 


2,3 mln euro (bo tyle wynosi dotacja) zostanie przeznaczone na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu tzw. pomorskiego biletu metropolitalnego na Pomorzu wraz z systemem informacji pasażerskiej, a także na inne działania związane z integracją transportu publicznego


O tym, jak bardzo prestiżowe jest to dofinansowanie, niech świadczy fakt, że w całej Europie tylko sześć projektów uzyskało tę pomoc finansową Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Skip to content