System BIT dla województwa pomorskiego

Celem projektu „System BIT dla województwa pomorskiego” jest udoskonalenie i usprawnienie integracji systemu transportu publicznego poprzez wdrożenie spójnego, innowacyjnego i przyjaznego dla użytkownika systemu biletowego, opracowanie wytycznych dla informacji pasażerskiej na poziomie systemu oraz wdrożenie dużego, innowacyjnego programu udostępniania rowerów z myślą o poprawie dostępności, mobilności i jakości usług w zakresie mobilności. 

Podjęcie realizacji tych projektów wymaga wykonania szeregu usług rozwoju projektu: 

  • W zakresie systemu biletowego: studia wykonalności, studia projektowe, inwentaryzacje, ocena rynku, analiza zbierania i ochrony danych oraz opracowanie dokumentacji przetargowej (technicznej, prawnej i ekonomicznej). 
  • W zakresie systemu udostępniania rowerów: studia wykonalności, ocena rynku, opracowywanie dokumentacji przetargowej łącznie z umową z operatorem. 
  • W zakresie systemu informacji pasażerskiej: opracowanie koncepcji innowacyjnego, spójnego systemu, który ma być wdrożony na wszystkich terminalach.  

Dzięki działaniom wspieranym w ramach projektu „System BIT dla województwa pomorskiego” pasażerowie zyskają łatwy i nowoczesny sposób przejazdów, bezproblemowo dotrą do miejsca docelowego dzięki funkcji planowania trasy i nie będą musieli martwić się o płatności w związku z przejazdami transportem publicznym. Będą podróżować w wybrane przez siebie miejsce na podstawie własnych priorytetów – dla jednych będzie to koszt, dla innych czas, dla jeszcze innych – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy Pomorza i turyści uzyskają też łatwiejszy dostęp do różnorodnych środków komunikacji – autobusu, tramwaju, trolejbusu, pociągu, roweru miejskiego, a docelowo także do pojazdów prywatnych przewoźników. Na projekcie zyskają także lokalne samorządy i samorząd województwa. Mowa przede wszystkim o przejrzystych rozliczeniach wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych. 

Elektroniczny system płatności pozwoli na wzrost efektywności dopłat do lokalnego transportu, zminimalizuje liczbę osób korzystających z przejazdów „na gapę”, a co za tym idzie zwiększy wpływy budżetowe za sprzedaż biletów. Samorząd wojewódzki zyska bardziej efektywne wykorzystanie dopłat do regionalnego transportu, zautomatyzowanie systemu rozliczania wpływów z tytułu ulg ustawowych, a także narzędzie umożliwiające dostosowanie częstotliwości kursowania komunikacji do rzeczywistych potrzeb. 

Realizując projekt System BIT wierzymy, że zintegrowane działania związane z transportem publicznym w długofalowej konsekwencji przyczynią się do redukcji liczby samochodów osobowych na drogach Pomorza. A jak wszyscy wiemy, mniejsza liczba samochodów i spalin to czystsze powietrze i poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Skip to content