Biletowa rewolucja na Pomorzu

Nadchodzi biletowa rewolucja na Pomorzu. Zintegrowany system poboru opłat FALA ujednolici sprzedaż biletów w pociągach i komunikacji miejskiej na terenie całego województwa. Będzie to największy i najbardziej zaawansowany technologicznie tego typu system funkcjonujący w Polsce. Za jego wdrożenie odpowiada spółka InnoBaltica, której większościowymi udziałowcami są samorządy województwa, Gdańska i Gdyni. 

Jedną z istotnych wad transportu publicznego, zwłaszcza w dużych miastach, jest – paradoksalnie – mnogość rozwiązań taryfowych. Z jednej strony, jeśli pasażer otrzymuje zróżnicowaną ofertę (bilety jednorazowe, czasowe, okresowe, strefowe, promocyjne…) to dzięki temu, może wydawać mniej pieniędzy na przejazdy transportem publicznym. 

Ale z drugiej strony duża liczba ofert powoduje, że podróżny gubi się w tych rozwiązaniach. 

Na Pomorzu, a zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej, problem ten jest szczególnie poważny. W żadnej innej aglomeracji (licząc również te większe od trójmiejskiej – jak warszawska czy górnośląska) nie występuje tak dużo osobnych taryf. 

Swoje rozwiązania ma komunikacja miejska w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie, osobna taryfa funkcjonuje na kolei. W tym ostatnim przypadku i tak został zrobiony bardzo duży krok do przodu, gdyż kilka miesięcy temu wprowadzona została Taryfa Pomorska, która obowiązuje na tych samych zasadach w pociągach dwóch głównych pomorskich przewoźników (SKM i Polregio). 

Ale problem mnogości rozwiązań taryfowych nadal funkcjonuje. Dotyka on zarówno mieszkańców Pomorza, jak i osób przyjezdnych, w tym tak licznych w naszym regionie obcokrajowców. Naprawdę bardzo trudno znać wszystkie niuanse, na przykład takie, że w autobusie 171 (jedyna dzienna linia łącząca Gdańsk i Gdynię) można na terenie Gdyni skasować gdański bilet jednorazowy, ale w innym autobusie, jadącym tą samą trasą, zrobić tego nie można. Albo że posiadacz biletu miesięcznego sieciowego ZKM Gdynia może pojechać do Gdańska autobusem 171, ale na terenie Sopotu, ten sam bilet nie obowiązuje w gdańskich autobusach, choć obsługują one tę samą trasę co linie uruchamiane przez Gdynię. 

Rozwiązaniem tych problemów będzie zintegrowany system poboru opłat FALA, który ma na celu ujednolicić sprzedaż biletów w pociągach na terenie całego woj. pomorskiego oraz w większości miast w regionie uruchamiających komunikację miejską. FALA, wdrażana przez spółkę InnoBaltica, ma za zadanie usprawnić zakup biletów i pomagać podróżnemu przedzierać się przez gąszcz ofert taryfowych.

Jest to największy realizowany obecnie projekt inwestycyjny wdrażany z inicjatywy samorządu wojewódzkiego. Zakłada on nie tylko wprowadzenie na terenie całego Pomorza ujednoliconego, nowoczesnego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, ale także uruchomienie przejrzystego systemu informacji pasażerskiej. 

Jak będzie działać FALA? W ramach projektu utworzony zostanie wysoko zaawansowany technologicznie system, w którym znajdą się m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, rozkładach jazdy. 

System będzie zawierał specjalną aplikację, która pozwoli rozliczyć pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. Identyfikacja ta będzie wymagała od pasażera „odbijania się” w pojeździe lub na przystanku kolejowym na specjalnym czytniku (walidatorze). „Odbijanie się” będzie możliwe za pomocą karty bankomatowej lub specjalnej karty, która powstanie na potrzeby systemu. 

Równocześnie powstanie też aplikacja mobilna, która będzie umożliwiała „odbijanie się” we własnym urządzeniu (np. smartfonie) bez konieczności przykładania go do walidatora. Aplikacja umożliwi również m.in. zaplanowanie trasy: jej elementem będzie nowoczesny, rozbudowany planer podróży. 

System FALA będzie spełnieniem wieloletnich oczekiwań mieszkańców Pomorza i turystów. Jego główną zaletą z punktu widzenia podróżnego będzie to, że pasażer nie będzie musiał już zaprzątać sobie głowy znajomością taryf (i opisanych wyżej niuansów). Nie będzie musiał kupować kilku biletów do odbycia jednej podróży, a jednocześnie będzie ponosić najniższe koszty, gdyż system sam dobierze najlepszą taryfę (z uwzględnieniem wszelkich uprawnień do przejazdów ulgowych).

Projekt „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności” został dofinansowany ze środków POIiŚ POIS.05.02.00-00-0040/18-00

Skip to content