Nowi udziałowcy spółki InnoBaltica

18 grudnia 2020 roku decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki InnoBaltica grono współwłaścicieli zostało powiększone o trzy podmioty. Są nimi: Gmina Miasto Lębork, Gmina Miasta Puck oraz Gmina Miejska Tczew. 

Wejście kolejnych udziałowców do spółki wynika z realizacji projektu wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego systemu płatności za przejazdy. Wymienione gminy powierzyły spółce część zadań własnych z zakresu transportu publicznego (dystrybucja biletów i informacja pasażerska) i zadeklarowały przystąpienie do projektu, czego konsekwencją było przystąpienie do spółki. 

Tym samym InnoBaltica staje się podmiotem należącym do dziesięciu udziałowców. Są nimi: 

  • Województwo Pomorskie, 
  • Gmina Miasta Gdańska, 
  • Gmina Miasta Gdyni, 
  • Miasto Słupsk, 
  • Gdański Uniwersytet Medyczny, 
  • Politechnika Gdańska,
  • Uniwersytet Gdański, 
  • Gmina Miasto Lębork, 
  • Gmina Miasta Puck 
  • Gmina Miejska Tczew.
Skip to content