Otwarcie ofert w przetargu na zintegrowany bilet FALA

Otwarcie ofert w przetargu na wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego (…) systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej 

1 czerwca o godzinie 13 minął termin składania ofert w przetargu na wykonanie pomorskiego systemu biletowego FALA. Do przetargu przystąpiły cztery firmy: 

  • Mennica Polska SA, 
  • konsorcjum, którego Liderem jest Asseco Data System SA, 
  • Conduent Business Solutions France SAS, 
  • konsorcjum, którego liderem jest Thales Polska Sp. z o.o. 

Teraz pięcioosobowa komisja przetargowa rozpoczyna ocenę złożonych ofert. Pierwszym i podstawowym kryterium będzie oczywiście cena, jaką zaproponowali potencjalni wykonawcy systemu. Maksymalna kwota, jaką zamawiający, czyli spółka InnoBaltica, przeznaczyła na podstawę tego zadania to 104 mln zł. Wszystkie złożone oferty przekroczyły tę sumę i opiewały na kwoty od ok. 129 mln zł do 230 mln zł. 

O tym, czy zamawiający zwiększy kwotę na realizację zadania zadecydują teraz wspólnicy spółki InnoBaltica. 

Jednak cena to to niejedyne kryterium. Oceniany będzie również sposób, w jaki wykonawca planuje prowadzić prace wdrożeniowe, skład zespołu wskazanego do pracy przy projekcie (doświadczenie, wykształcenie), a także możliwości rozbudowy zaproponowanego rozwiązania. Bardzo istotnym elementem prac komisji będzie ocena sposobu, w jaki oferent spełnia wymagania postawione przed systemem. 

W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi, nie odbędzie się co prawda fizyczna prezentacja makiet przygotowanych przez wykonawców, a ocena rozwiązań nastąpi na podstawie filmu stanowiącego element oferty, przygotowanego na podstawie zdefiniowanych przez spółkę InnoBaltica scenariuszy i danych testowych. Postępowanie wygra podmiot, który uzyska najwyższą liczbę punktów za złożoną ofertę. Po procedurze punktacji ofert nastąpi weryfikacja formalnych wymogów wobec wykonawcy. 

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, ogłoszenie wyników postepowania nastąpi jeszcze w czerwcu 2020 roku. Dalej wszystko zależne jest od tego, czy podjęte zostaną działania odwoławcze i jak przebiegnie kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Zakłada się, że umowa na budowę systemu pomorskiego zintegrowanego biletu FALA zostanie podpisana nie później niż do końca sierpnia 2020 roku. Jeśli tak się stanie, pierwszy etap budowy FALI, czyli funkcjonalność aplikacyjna pn. Podróż mobilna, uruchomiony zostanie w sierpniu 2021 roku. Funkcjonalność Podróż z kartą wdrożona zostanie do maja 2022 roku, a poprzedzona będzie montażem pond 7 tys. urządzeń walidujących w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach kolejowych. 

Począwszy od lipca 2021 roku otwierane będą punkty obsługi klienta w największych miastach Pomorza, gdzie osoby potrzebujące pomocy przy zakładaniu i obsłudze elektronicznych kont pasażerskich uzyskają fachową pomoc. Terminem kończącym wdrożenie projektu będzie 30 czerwca 2023 roku. 

Przypomnijmy: projekt realizowany jest w ogromnej większości ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego spółka InnoBaltica uzyskała 90 mln zł dofinansowania na projekt pod nazwą: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”. Za te pieniądze utworzony zostanie wysoko zaawansowany technologicznie system działający na terenie województwa pomorskiego. Znajdą się w nim m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, rozkładach jazdy. 

System będzie zawierał aplikację bilingową, która pozwoli rozliczyć pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. Identyfikacja ta będzie wymagała od pasażera „odbijania się” w pojeździe lub na przystanku kolejowym na specjalnym czytniku (walidatorze). Istotnym elementem będzie też aplikacja mobilna FALA, która umożliwi zaplanowanie trasy oraz pełne rozliczenie kosztów przejazdu różnymi środkami lokomocji. 

System będzie także dostarczał on-line szereg różnych danych organizatorom transportu publicznego oraz przewoźnikom. Będą to m.in. informacje o potokach pasażerskich, o stopniu napełnienia pojazdów będących aktualnie na trasach itp. Dzięki temu podmioty zarządzające komunikacją dostaną narzędzie ułatwiające im błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na drogach, precyzyjne rozliczenia i długoterminowe analizy. 

Dofinansowanie z POIiŚ ma pokryć koszt nie tylko systemu, ale także blisko 1000 urządzeń walidujących na 350 na przystankach kolejowych, 6 tys. urządzeń w 1100 pojazdach, wydanie 300 tys. specjalnych kart (nośników identyfikacji NFC), zorganizowanie ok. 30 punktów obsługi klienta oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie (dwa ostatnie działania nie były przedmiotem trwającego właśnie przetargu, a ich wykonawcy zostaną wyłonieni w odrębnych postępowaniach). 

Skip to content