W Lęborku o nowych rozwiązaniach biletowych

W ramach prowadzonych przez nas od połowy kwietnia konsultacji społeczno-technicznych odwiedziliśmy w czwartek, 28 czerwca, Lębork. Przedstawicielom urzędów (miejskiego i powiatowego) oraz przewoźnikom zaprezentowaliśmy najważniejsze założenia tworzonej w firmie InnoBaltica Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, zwanej potocznie wspólnym biletem. 

Lębork jest ważnym węzłem komunikacyjnym, jako że leży na trasie drogowej i kolejowej wiodącej ze wschodu województwa na zachód – do Słupska i dalej Koszalina oraz Szczecina. Jest to też ważny węzeł turystyczny – odchodzą stąd bowiem trasy w stronę atrakcyjnych terenów Łeby i całego Słowińskiego Parku Narodowego. 

Celem spotkania było przybliżenie osobom odpowiadającym za tansport publiczny w Lęborku i powiecie lęborskim założeń wprowadzenia wspólnej dla całego Pomorza Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. Jej głównym zadaniem jest umożliwenie pasażerom zakupu biletów na różne środki transportu w jednym miejscu.

Po prezentacji projektu przyszedł czas na pytania i uwagi od uczestników spotkania. Przewoźników interesowały sposoby, w jakie planowane jest rozliczanie ulg ustawowych w przypadku korzystania z platformy sprzedaży biletów, a także sposoby ujednolicenia sprzedaży tak odmiennych organizacyjnie podmiotów, jak np. PKS-y i przewoźnicy kolejowi.

Przedstawiciele samorządu skoncentrowani byli z kolei na korzyściach, jakie płyną dla pasażerów, ale i organizatorów transportu z wejścia do nowego systemu. Interesowały ich także realne terminy wdrożenia systemu zarówno w Trójmieście, jak i pozostałych miastach na głównej osi transportowej. 

Na część pytań bardzo precyzyjnie odpowiadał Mariusz Kajka, architekt systemu w spółce InnoBaltica, część pytań pozostała jednak bez jednoznacznych odpowiedzi, jako że zespół projektowy spółki nadal nad nimi pracuje (dotyczyło to zwłaszcza zagadnień prawnych i finasowych). 

Wszelkie pytania, jakie padły podczas spotkania, zostały zarejestrowane i zostaną zaprotokołowane, a następnie przekazane twórcom Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.

Skip to content