Zmiana terminu przetargu

Ze względu na powtarzające się monity firm, które przygotowują się do złożenia oferty w przetargu na Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego (…) systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej, zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie – do 1 czerwca 2020 roku. 

Sytuacja międzynarodowych firm, a także ciągłe zmiany w transporcie publicznym są na tyle skomplikowane, że podmioty planujące przystąpienie do przetargu mają trudność z przygotowaniem pełnej, rzetelnej oferty na czas. Przesunięcie to nie spowoduje istotnych zmian realizacyjnych. 

Przypomnijmy: Pierwszy etap systemu FALA, czyli funkcjonalność aplikacyjna pn. Podróż mobilna, uruchomiony zostanie w sierpniu 2021 roku. Funkcjonalność Podróż z kartą wdrożona zostanie do kwietnia 2022 roku, a poprzedzona będzie montażem pond 5,3 tys. urządzeń walidujących w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach kolejowych. 

Począwszy od lipca 2021 roku otwierane będą punkty obsługi klienta w największych miastach Pomorza, gdzie osoby potrzebujące pomocy przy zakładaniu i obsłudze elektronicznych kont pasażerskich uzyskają fachową pomoc. Terminem kończącym wdrożenie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie 30 czerwca 2023 roku. 

W razie bardziej szczegółowych pytań dotyczących tego, jak zmieniony harmonogram wpłynie na nasze działania w Państwa obszarach, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem innobaltica@innobaltica.pl oraz telefonicznego – nr 720 810 147.

Skip to content