Akty prawne regulujące status spółki

Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o inne ustawy regulujące działalność spółek, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności: 

  • ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  • ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym   
Skip to content