Polityka ochrony prywatności

Szanujemy prywatność, dlatego chcemy chronić Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce w tym zakresie, prosimy o przeczytanie niniejszej polityki ochrony prywatności InnoBaltica Sp. z o.o. Polityka ochrony prywatności wyjaśnia w szczególności w jaki sposób serwis zbiera, wykorzystuje i – pod pewnymi warunkami – udostępnia dane osobowe. Wyjaśnia również kroki jakie są podejmowane przez serwis w celu zabezpieczenia danych osobowych. Polityka ochrony prywatności wyjaśnia wreszcie możliwości w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.
Klauzula informacyjna

1) Administrator danych
Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu internetowego jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk. 


2) Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych p. Wojciechem Piaseckim lub jego zastępcą p. Anną Ciurak na adres mailowy: iod@innobaltica.pl


3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) w celu nawiązania i podtrzymywania kontaktu, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez dobrowolne przesłanie nam swoich danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem;
b) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b);
c) RODO, w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (umowy o pracę) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (umowy cywilnoprawne). Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych; c) w celu marketingu oraz realizacji świadczonych usług, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na prowadzeniu działań marketingowych oraz świadczenia usług i sprzedaży osobom fizycznym w tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niezbędnym przetwarzaniu danych osób reprezentujących kontrahenta lub wyznaczonych do kontaktu z nim. 


4) Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w następujących terminach, stosownie do celów przetwarzania danych:
a) w związku z nawiązaniem i podtrzymywaniem kontaktu z Administratorem, dane będą przechowywane do czasu wycofania się ze zgody oraz przez 3 lata po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem procesu rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych;
c) w związku z celami marketingu oraz realizacji świadczonych usług, dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym doszło do ostatniej transakcji.

5) Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

6) Prawa osób
a) Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
b) Ponadto, w stosunku do tych danych, na które wyrażaliście Państwo zgodę, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Informacje ogólne

1) Operatorem serwisu innobaltica.pl jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk. 
2) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
c) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach

1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.


2) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).


3) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.


4) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacje o plikach cookies

1) Serwis korzysta z plików cookies. 


2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych http://www.innobaltica.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 


3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony http://www.innobaltica.pl. 


4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 


5) W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 


6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. 


7) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Udostępnianie danych

1) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

2) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 

3) Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

 Zmiany polityki ochrony prywatności

Jeśli zmienią się zasady Polityki ochrony prywatności obowiązującej w serwisie innobaltica.pl, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.

Skip to content