Interconnect Smart ID

NAZWA PROJEKTU: INTERCONNECT SMART ID – Modern ID devices for digitized public services

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: STHB.03.01.00-22-S186/21-00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

KWOTA DOFINANSOWANIA: 34 000,00 EUR

OKRES REALIZACJI: 02.05.2022-31.08.2022


Czytaj więcej

Skip to content