Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.891.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 33.891 (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Wspólników w następujący sposób:

1) Gdański Uniwersytet Medyczny – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;

2) Politechnika Gdańska – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;

3) Uniwersytet Gdański – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;

4) Województwo Pomorskie – 10.210 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.210.000,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście dziesięć tysięcy) złotych;

5) Gmina Miasta Gdańska – 10 210 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.210.000,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście dziesięć tysięcy) złotych;

6) Gmina Miasta Gdyni – 10 110 (słownie: dziesięć tysięcy sto dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.110.000,00 (słownie: dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy) złotych;

7) Miasto Słupsk – 1.076 (słownie: tysiąc siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.076.000,00 (słownie: milion siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

8) Gmina Miejska Tczew – 667 (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 667.000,00 (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;

9) Gmina Miasta Puck – 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych.

10) Gmina Miasto Lębork – 183 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 183.000,00 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych.

11) Gmina Miejska Chojnice – 496 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć) udziały o łącznej wartości nominalnej 496.000,00 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

12) Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o. o. – 832 (słownie: osiemset trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 832.000,00 (osiemset trzydzieści dwa tysiące) złotych.

Skip to content