Majątek spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.488.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 75.488 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Wspólników w następujący sposób: 

1) Gdański Uniwersytet Medyczny – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;

2)Politechnika Gdańska – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;

3)Uniwersytet Gdański – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;

4)Województwo Pomorskie – 23.310 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 23.310.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy) złotych;

5)Gmina Miasta Gdańska – 23.310 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 23.310.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy) złotych;

6)Gmina Miasta Gdyni – 23.210 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 23.210.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych;

7)Miasto Słupsk – 1.843 (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.843.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące) złotych;

8)Gmina Miejska Tczew – 1.111 (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.111.000 (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy) złotych;

9)Gmina Miasta Puck – 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 56.000,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;

10)Gmina Miasta Lębork – 308 (słownie: trzysta osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 308.000 (słownie: trzysta osiem tysięcy) złotych;

11)Gmina Miejska Chojnice – 821 (słownie: osiemset dwadzieścia jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 821.000 (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych;

12)Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie – 1.407 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.407.000 (słownie: jeden milion czterysta siedem tysięcy) złotych,

13)Gmina Władysławowo – 37 (słownie: trzydzieści siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) złotych.

Skip to content