Przedmiot działalności spółki

1. Celem działalności Spółki jest kreowanie i wdrażanie na terenie województwa pomorskiego innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań wspierających zrównoważony transport zbiorowy oraz inne formy zrównoważonej mobilności. 
2. Realizacja przez Spółkę celu, polegać będzie w szczególności na: 

  • wdrożeniu na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej; 
  • realizacji projektu pn.: „InterConnect” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 – 2020 – w zakresie zadań Województwa Pomorskiego;
  • realizacji innych powierzonych przez udziałowców zadań. 
Skip to content