Zarząd i Rada Nadzorcza spółki

Zarząd
Radomir Matczak
Prezes Zarządu

Tomasz Głobiński
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Izabela Fludzińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Beata Neumann
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marta Makuch
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Poszewiecki
Członek Rady Nadzorczej

Skip to content