Zarząd i Rada Nadzorcza spółki

Zarząd
Marcin Stefański
Prezes Zarządu

Tomasz Głobiński
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Izabela Fludzińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Piotr Borawski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Beata Neumann
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Poszewiecki
Członek Rady Nadzorczej

Marta Makuch
Członek Rady Nadzorczej 

Skip to content